Uudised

Ämmaemandad, naistearstid ja õed taunivad katuseraha jagamist abordivastastele (27)

Toimetas Triinu Laan, 7. detsember 2020 10:55
Foto: Pixabay.com
Eesti Õdede Liit, Eesti Ämmaemandate Ühing ja Eesti Naistearstide Selts taunivad vabariigi valitsuse toetust abordivastasele liikumisele.

ÜRO inimõiguste deklaratsioon sätestab, et igal inimesel on õigus tervisele, tervishoiuteenusele ning autonoomiale iseenda tervist, sealhulgas seksuaal- ning reproduktiivtervist puudutavate otsuste tegemisel.

Samal teemal

"Toetades riigieelarvest abordivastast liikumist, tegutsete nii ÜRO inimõiguste deklaratsiooni kui ka Eesti põhiseaduse vastu. Igal inimesel peab olema tagatud ligipääs reproduktiivtervise teenustele, sh turvalisele ja seaduslikule võimalusele katkestada rasedust. Austame igaühe õigust otsustada ja teha reproduktiivseid valikuid," teatavad ühingud.  

"Oleme veendunud, et abortide keelustamine ja seaduslikule teenusele ligipääsu takistamine on otsene terviseoht Eesti naistele," rõhutavad ämmaemandate, naistearstide ja õdede organisatsioonide esindajad, et käimasolev diskussioon ja riiklik toetus abortide keelustamise nõudmiseks teeb suurt muret.

Rahvusvaheline kogemus näitab, et kui naiste reproduktiivõigusi, sh abortide kättesaadavust piiratakse, käivitub aborditurism ning tõuseb naise tervist ja elu ohustavate ebaseaduslike abortide arv.

Seksuaal- ja reproduktiivtervis on kompleksne valdkond, mille osi ei tohi meelevaldselt keelata. Selles valdkonnas tehakse jõupingutusi emade ja vastsündinute suremuse ennetamiseks ja haigestumuse vähendamiseks, sugulisel teel levivate nakkuste, emakakaelavähi ning naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivalla vastu võitlemiseks. Raseduse katkestamise otsus on alati kaalutletud otsus, mida ei tehta kergekäeliselt. Abordile eelneb põhjalik nõustamine naistearsti ja ämmaemanda poolt. Kindlasti peab vältima asjatuid barjääre.

Eestis on väga palju ära tehtud, et iga rasedus oleks oodatud ja iga abort põhjalikult läbimõeldud. See kajastub ka statistikas: 1992. aastal oli Eesti abortiivsuskordaja (aborte 1000 fertiilses eas naise kohta) 69,6. Aastaks 2017 oli see näitaja 14,0.

"Abordivastase liikumise toetamine riigieelarvest viitab hoolimatusele meie riigi inimeste tervise suhtes ja näitab usaldamatust nii selles valdkonnas töötavate spetsialistide kui ka meie riigi inimeste kaalutletud valikute suhtes," seisab ühispöördumises. 

"Palume Eesti Vabariigi valitsuselt ja riigikogu liikmetelt, et inimeste terviseotsuseid ei politiseeritaks ja ühe meditsiiniliselt vajaliku protseduuri keelamiseks loodud ühingut Eesti riigi rahaga ei toetataks."