Foto: Erki Parnaku
Toimetas Sirje Maasikamäe 31. august 2021 11:15

Andmekaitse inspektsiooni ettekirjutuse tulemusel muutus e-apteekides retseptiravimite väljastamise kord – enam ei saa vaadata teise inimese retsepte pelgalt tema isikukoodi teades ja omamata retseptiomaniku esindusõigust.

Eelmise aasta novembri lõpus tegi andmekaitse inspektsioon ühepäevase täitmise tähtaja ja 100 000 euro suuruse sunniraha hoiatusega ettekirjutus-hoiatuse kolmele apteegiketile, mis võimaldasid oma e-apteegis igaühel vaadata ükskõik millise teise inimese retsepte, sisestades vaid teise inimese isikukoodi.

Andmekaitse inspektsiooni nõudel arendas haigekassa välja retseptikeskuse arendused. Nüüd kontrollib retseptikeskus, kas e-apteegis teise inimese retseptiravimit välja osta soovival inimesel on selleks ka õigus. Teine inimene saab e-apteegis retseptiravimi välja osta, kui  patsient on talle eelnevalt andnud digiloos volituse,  ta on hooldusõiguslik lapsevanem või ta on inimese eestkostja.

 Jätkuvalt saab inimene arstilt paluda ka sellise retsepti välja kirjutamist, mida keegi teine näha ega välja osta ei saa (nn privaatne retsept).

 „Oleme rahul, et pärast raskeid vaidlusi jõudsime siiski soovitud tulemuseni,“ ütles andmekaitseinspektsiooni järelevalve juht Maris Juha. „Eriti oluliseks pean seda, et nüüd kontrollitakse ka seda, kas lapsevanemal on lapse hooldusõigus. Praktikas unustatakse see tihti ära. Kutsun üles igatüht digiloos oma volitused üle vaatama.“

 Arendus tehti retseptikeskusesse ja e-apteekide poolel muudatusi ei tehtud. Seega retseptiravimi ostmine teisele inimesele käib e-apteegis endiselt nii, et inimene logib ID-kaardiga sisse, sisestab teise inimese isikukoodi ning kui tal on selleks volitus või esindusõigus, näeb ta teise inimese kehtivaid retsepte.