Mari-Anne Härma

Foto: Tiina Kõrtsini
Ohtuleht.ee 24. september 2021 17:40

Eesti Päevaleht juhtis oma uudisloos tähelepanu sellele, et terviseameti iganädalases epiidülevaates esitatud tabel, mis kajastab erinevate vanusrühmade nakatumise taseme muutust, võib olla avalikkust eksitav. Terviseamet lubas, et tulevast nädalast lisatakse üheselt mõistetav tabel.

Tähelepanu saanud iganädalane epiidanalüüs on kokku pandud terviseameti epidemioloogide poolt, et anda hinnang nakatumise vaatest oluliste sihtrühmade kohta ja juhtida tähelepanu konkreetse sotsiaalselt sarnaselt käituva grupi sees toimuvatele muutustele.

Eesti Päevaleht tõi välja, et eelmisel nädalal kasvas haigestunute arv 0–9aastaste laste seas 15 protsendi võrra ja 10–14aastaste laste seas 25 protsendi võrra. Terviseameti iganädalases epiidülevaates olid need numbrid küll kajastatud, kuid nõnda, et nakatumine näis kõrgeim kõrgemas vanuses. Ebakõla tekkis sellest, et graafikus olid osad vanusegrupid esitatud viie aasta kaupa (näiteks 0–4, 5–9) ja teised kümne aasta kaupa. Graafikule peale vaadates jäi mulje, nagu oleks kõrgeim haigestumine vanusegrupis 30–39, mis aga ei vasta tõele.

Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma sõnul on väga oluline, et terviseameti poolt esitatud info on ühtviisi mõistetav kõigile. „Seetõttu lisame tulevast nädalast epiidülevaatesse tabeli, milles kujutatakse nakatumist võrdsetes vanusevahemikes. Alles jääb ka senine ülevaade, mille eesmärk on anda infot epidemioloogiliselt huvipakkuvate ja sarnase sotsiaalse käitumisega vanuserühmade kohta,“ ütles Härma.