Koroonatestimine Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis.Foto: Aldo Luud
Toimetas Keit Paju 6. november 2021 08:41

Sel nädalal tegi Eesti üldhariduskoolides ligi 80% õpilastest ja ligi 90% töötajatest koroonaviiruse kiirtesti, selgus haridus- ja teadusministeeriumi läbi viidud küsitluse tulemustest.

Haridus- ja teadusministeeriumi küsitlusele vastas 431 kooli üle Eesti ehk 83,4% kõigist üldhariduskoolidest. Tagasisidet andnud koolides said positiivse kiirtesti vastuse 799 õpilast ja 102 koolitöötajat. Tuleb siis arvestada, et 20% koolide kohta ministeerium infot ei oma, nii et see pole tervikpilt. Keskmiselt sai koolides positiivse kiirtesti tulemuse kaks õpilast. Ühtegi positiivset testitulemust ei olnud 184 koolis.

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul läks esimene kiirtestimise nädal üle ootuste sujuvalt. „Tänan kõiki koole, kes testimisega aitavad kaasa viiruse tuvastamisele, hoides nii ära uute koolikollete tekkimise ning võimaldavad seeläbi kontaktõppe jätkumist,“ ütles ta. „Suur aitäh ka lapsevanematele, kes on selles keerulises olukorras olnud mõistvad ja aidanud kaasa kiirtestimise õnnestumisele. Regulaarne kiirtestimine on muutnud koolikeskkonna turvalisemaks kõigi jaoks, nii õpetajatele, õpilastele kui ka lapsevanematele, kes saavad oma lapsed rahulikuma südamega kooli saata.“

Minister rõhutas, et regulaarne kiirtestimine võimaldab hoida koolid avatuna ning lubab õppetööl toimuda kõigile ohutus keskkonnas. „Koolid andsid testimisele üldiselt positiivset tagasisidet. Meie küsitluse järgi ei olnud 58 koolis ühtegi kiirtestist keeldujat, keskmiselt keeldus koolides testimisest 8% õpilastest,“ selgitas minister. „Samuti toodi välja, et kui algul oligi testimisega seotud ärevust ja segadust palju, siis tegelikult läks testimine iga korraga sujuvamaks ja kiiremaks ning tagasisides ütlesid koolid, et kiirtestimisega peaks jätkama.“ Ministri sõnul väärtustavad koolid ka võimalust korraldada testimist kodudes.

Novembrist võeti koolides kasutusele antigeeni kiirtestid, mida tegid lapsed ise ninasõõrme eesosast õpetaja juhendamisel. Haridus- ja Teadusministeerium saatis reedel kõigile Eesti üldhariduskoolidele küsimused, et selgitada, kuidas esimene testimisnädal möödus.

Küsitluse tulemusel selgus, et keskmiselt testiti koolides 77% kõigist õpilastest ja 88% töötajatest. Kõige vähem toimus testimisi Ida-Virumaal ja Pärnumaal, kus paljud koolid on distantsõppel. Suurim testitud õpilaste osakaal oli Saaremaa, Tartumaa ja Jõgevamaa koolides.
Ühtegi testimist ei toimunud küsimustikule vastanud koolidest kaheksas koolis (2% vastanutest) – peamiselt on tegemist Pärnumaa koolidega. Ühe korra toimus testimine 19 koolis (4%), kaks korda 158 koolis (37%), kolm korda 243 koolis (56%) ja rohkem kui kolm korda kolmes koolis.

Mitme kooli puhul erines testimiskordade arv kooliastmete lõikes või testiti näiteks õpilasi kolm korda ja töötajaid kaks korda. Koolides, kus testiti õpilasi enam kui kolm korda, tehti lisatestimisi õppekäigule läinud õpilastele. Andmed hõlmavad nii koolis kui ka kodudes toimunud testimisi ning põhinevad koolide poolt täidetud küsimustiku vastustel.

Haridus- ja teadusministeerium jätkab senise testimismudeliga veel järgmisel nädalal ning seejärel otsustatakse edasine kiirtestimise korraldus vastavalt olukorrale.

Kiirtestimise kohta koolides leiab lisainfot ministeeriumi kodulehelt: www.hm.ee/et/tegevused/koroona/kiirtestimine-koolides.

Samal teemal

Kommentaarid  (110)

Kay 15. detsember 2021 23:22
ma olen täna super elevil. Olen näinud kommentaare inimestelt, kes olid juba LAPO M-F-st laenu saanud, mistõttu otsustasin populaarsete soovituste põhjal taotleda ja alles paar tundi tagasi kinnitasin oma kontole kogusumma 28 500 eurot. See on tõesti suurepärane uudis ja soovitan kõigil, kes vajavad päris laenu, taotleda oma e-posti teel: lapofunding960@gmail.com Whatsapp +447883183014
Tõsi 7. november 2021 21:00
Need testid ei näita midagi, puuviljamahl annab ka positiivse, testi infolehel sama asi kirjutatud. Olgem ausad, kaaskodanikud!
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS