Foto: Aldo Luud
Toimetas Keit Paju 19. november 2021 21:18

Üldhariduskoolides õpilaste, õpetajate ja koolitöötajate testimisega alates 1. novembrist on kokku tuvastatud 2283 positiivset kiirtesti. Kiirtestimisega jätkatakse, et avastada koheselt võimalikud viirusekandjad ning vältida koolikollete tekkimist.

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul on nüüdseks kolm nädalat kestnud kiirtestimine koolide poolt hästi vastu võetud ning sellega on harjutud. „Koolid on rahul, et testimine aitab õppeasutusi avatuna hoida ning pakub kogu kooliperele täiendavat turvatunnet,“ tõdeb Kersna. „Kiirtestimist on kavas jätkata veebruarini – täpsemalt sõltub see viiruse leviku olukorrast.“

Haridus- ja teadusministeeriumi eestvedamisel on viimased kolm nädalat toimunud õpilaste, õpetajate ja koolitöötajate kiirtestimine ning ministeerium on kogunud testimistulemuste kohta iganädalaselt koolidelt ka tagasisidet.

Küsitlusele vastas kolmandal nädalal 478 kooli ehk 92,5% üldhariduskoolidest. Kuigi sel nädalal edastas vastused 16 kooli rohkem kui eelmisel nädalal, näitavad andmed jätkuvalt positiivsete testide arvu vähenemist. Selle nädala jooksul sai positiivse kiirtesti tulemuse 502 õpilast, eelmisel nädalal 584 ja üle-eelmisel 922. Koolitöötajatest sai sel nädalal positiivse kiirtesti tulemuse 68 töötajat. Esimesel testimisnädalal oli neid aga 117 ja teisel 90. Kokku tuvastati sel nädalal 570 positiivset kiirtesti.

Kolme esimese kiirtestimise nädala jooksul on positiivse kiirtesti tulemuse kokku saanud vähemalt 2008 õpilast ja 275 töötajat ehk küsitlustele vastanud koolides on tuvastatud 2283 positiivset kiirtesti.

Sellest nädalast soovitas ministeerium testida koolides kaks korda. Tulenevalt viiruse levikust piirkonnas võis jätkata ka kolm korda nädalas testimist. 63% küsitlusele vastanud koolidest testisid kaks korda nädalas (eelmisel nädalal 27% koolidest). Kolm korda nädalas on testimist jätkanud 32% koolidest (eelmisel nädalal 69%) ja ühe korra nädalas testib õpilasi 5% vastanud koolidest (eelmisel nädalal 3%). Kokku testisid küsitlusele vastanud koolide õpilastest end sel nädalal 124 446, eelmisel nädalal 104 976 ja nädal varem 104 898 õpilast. Koolitöötajatest tegid kiirtesti sel nädalal 21 371, eelmisel nädalal 20 756 ja esimesel testimisnädalal 21 877  töötajat.

Võrreldes eelmise nädalaga on mõnevõrra kasvanud koolide osakaal, kus õpilased kiirtestivad ennast kodus. Koolis toimub kiirtestimine 45% koolidest (eelmisel nädalal 50%) ja kodudes on testimise korraldanud 29% koolidest (eelmisel nädalal 23%). Koole, kus testimine toimub nii koolis kui kodudes, on enam-vähem sama palju kui eelmisel nädalal – 120 kooli ehk 25% vastanutest (eelmisel nädalal 123 kooli ehk 27% vastanutest).

Kõige rohkem positiivseid õpilaste teste – 18 – oli sel nädalal ühes Valgamaa koolis. Kümme või enam õpilast said positiivse testitulemuse kolmes koolis (eelmisel nädalal oli selliseid koole üheksa). Keskmiselt sai koolides positiivse kiirtesti tulemuse nädala jooksul, sarnaselt eelmisele nädalale, üks õpilane, üle-eelmisel nädalal aga keskmiselt kaks õpilast. Ühtegi positiivset õpilaste testi ei leitud sel nädalal andmeid edastanud koolidest 277 koolis, eelmisel nädalal oli see arv 241 ja üle-eelmisel nädalal 212.

Kiirtestimise kohta koolides leiab lisainfot ministeeriumi kodulehelt: www.hm.ee/et/tegevused/koroona/kiirtestimine-koolides.