Foto: Pexels
Silja Paavle 8. aprill 2022 05:00

Eelmisel aastal jõudis mürgistusõnnetuse tõttu arsti juurde enam kui nelisada üle 65aastast. Neist 39% oli seotud ravimitega ehk õnnetused leidsid aset, kui ununes, et ravimid said juba võetud, ja neid manustati mitu korda järjest.

„Ravimi võtmisel tuleb olla hoolas. Eakate puhul tähendab see muu hulgas prillide ette ja tule põlema panemist. Valesti manustamist aitab ennetada, kui iga ravimit hoitakse originaalpakendis või ravimijaotajas, mitte ei panda tabletilehti ühte karpi kokku,“ rõhutab terviseameti mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder.

Naisteleht tuletab meelde, et lisaks ravimijaotajale on suureks abiks rohtude võtmise ülesmärkimise süsteem. Jaotaja kasutamine on kõige kindlam, sest sealt näeb kohe, kui ette nähtud ravimid on võetud.