Foto: PantherMedia / Scanpix
Toimetas Silja Paavle 21. oktoober 2014 12:05
Eestisse luuakse tervishoiusüsteemi osana tegutsevad seksuaalvägivalla ohvritele mõeldud multidistsiplinaarse abi keskused

Eestisse luuakse tervishoiusüsteemi osana tegutsevad seksuaalvägivalla ohvritele mõeldud multidistsiplinaarse abi keskused, mille sarnased on Norras tegutsenud juba 30 aastat. Eesti keskused kavandatakse esialgu katseprojektina, millel on potentsiaali kasvada välja tervishoiusüsteemi osaks. Norra kogemusega käis 8.–10. oktoobril 2014 tutvumas seksuaalvägivalla ohvritega tegelevatest spetsialistidest koosnev grupp, et selle toel ka Eestis seksuaalvägivalla ohvritele mitmekülgset ja tasandilist abi pakkuda.

„Oslos on seksuaalvägivalla ohvrite abistamise keskus tegutsenud 30 aastat, olles osa Oslo Ülikooli Haigla erakorralise meditsiiniabi üksusest. Abivajajatele pakutakse kohe antavat mitmetasandilist meditsiinilist, kohtumeditsiinilist ja psühhosotsiaalset abi. Keskus töötab tihedas koostöös politsei ja teiste seksuaalvägivalla ohvrite abistamise ja juhtumite menetlemisega seotud ametiasutustega. Sarnaseid keskusi on Norras loodud ka teistes piirkondades," rääkis projekti üks põhitäitjatest, naistearst Made Laanpere. „Eestis seksuaalvägivalla ohvritele mõeldud mitmekülgne abisüsteem puudub. Norra eeskujul on kavas sarnast teenust hakata katseprojektina pakkuma Tartu Ülikooli Kliinikumis, samuti Tallinnas."

Naistearst Kai Pardi sõnul pöördub Euroopa Liidus ja ka Eestis rohkem seksuaalvägivalla ohvreid otsese või kaudse abi saamiseks tervishoiusüsteemi ja vähem politseisse. Oslos tegutseva seksuaalvägivallaohvrite abistamise keskuse andmetel pöördub keskusesse abi saamiseks arvatavalt 5–10% seksuaalvägivalla ohvritest, nendest omakorda pooled pöörduvad politseisse. „Ohvreid motiveerib tervishoiuasutusse pöörduma eeskätt hirm võimaliku seksuaalvägivallast tingitud terviseprobleemi pärast (hirm nakatumiseks seksuaalsel teel leviva infektsiooniga, näiteks HIVga, soovimatu rasedus, tekkivad terviseprobleemid). Seda asjaolu silmas pidades on tervishoiuasutus ohvri seisukohast sagedasim ja sobivaim koht pöördumiseks pärast seksuaalvägivalda," lisab Part.

Õppereis toimus projekti „Seksuaalvägivalla ohvrite abistamiseks laiapõhjalise koostöövõrgustiku loomine ja võimestamine" raames, mille üks eesmärkidest on alustada Eestisse seksuaalvägivalla ohvrite abistamiseks mõeldud multidistsiplinaarse abi keskuste loomist. Norras külastati Oslo Seksuaalvägivalla Keskust, Oslo politseid, seksuaalvägivalla ohvreid ühendavat organisatsiooni Dixi, inimkaubanduse abiorganisatsiooni Rosa, seksuaalvägivalla ohvriks langenud laste keskust ja seksuaalvägivalla tõendite kogumise keskust Oslo Ülikooli Haiglas. Norra kogemusest püütakse kasu saada ka inimkaubanduse ohvrite probleemidega tegelemisel ning väärkoheldud lastele sobivate teenuste leidmisel. Õppereisist võtsid osa Eesti Seksuaaltervise Liidu, Politsei- ja Piirivalveameti, Ida-Tallinna Keskhaigla, Põhja Ringkonnaprokuratuuri, Justiitsministeeriumi, Tartu Ülikooli naistekliiniku, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi ning Tallinna ja Tartu Seksuaaltervise Kliiniku esindajad.