Uudised

Sünnitusel tudengi juuresolek võib toimuda üksnes sünnitaja selge nõusoleku korral 

Silja Paavle, 22. oktoober 2014 10:44
Foto: PantherMedia / Scanpix
Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus kinnitab, et tudeng võib sünnituse juures olla vaid sünnitaja selgel nõusolekul. 

Euroopa Inimõiguste Kohus tegi 9. oktoobril otsuse kohtuasjas, millega leiti, et meditsiiniüliõpilaste juuresviibimine kaebaja sünnitusel oli sekkumine tema eraellu, vahendab portaal Meditsiiniuudised.

Samal teemal

Kaebuse esitanu võeti 1999. aasta aprillis Peterburis haiglasse vastu sünnitamiseks. Haiglasse vastuvõtmisel anti kaebajale brošüür, milles sisalduva teabe kohaselt võivad meditsiiniüliõpilased viibida erinevate protseduuride juures.

Kaebaja kannatas väsimuse all ning kahel korral kutsuti esile uni. Järgmisel päeval viibisid sünnituse juures meditsiiniüliõpilased. Kaebaja esitas kaebuse siseriiklikule kohtule hüvitise saamiseks ja vabandamiseks, kuid tema kaebust ei rahuldatud. Kohtud leidsid, et kõnealusel ajal kehtinud seadus ei nõudnud isiku nõusolekut meditsiiniüliõpilaste osalemiseks erinevatel protseduuridel ning kaebaja ei vaielnud ka üliõpilaste juuresolekule vastu. Kaebaja avaldus Euroopa Inimõiguste kohtule oli konventsiooni artikli 8 rikkumise tuvastamiseks.

Euroopa Inimõiguste Kohus leidis, et meditsiiniüliõpilaste juuresviibimine kaebaja sünnitusel oli selgelt sekkumine eraellu. Sekkumiseks oli seaduslik alus, sest meditsiiniseadus lubas meditsiiniüliõpilastel viibida õppekava täitmise eesmärgil erinevate meditsiinitoimingute juures eriala arsti vastutusel. Samas leidis kohus, et õigusnormi sõnastus oli üldine ning ei sisaldanud kriteeriume isiku eraelu kaitseks. Kaebajale antud brošüür sisaldas ainult üldist teavet ning lõi ettekujutuse, et isikul puudub võimalus meditsiiniüliõpilaste juuresolekust keelduda.

Siseriiklikud kohtud ei analüüsinud kaebajale esitatud teabe üldist iseloomu, tema eriti haavatavat seisundit ning alternatiivide puudumist juhuks, kui kaebaja oleks keeldunud üliõpilaste juuresolekust. Seetõttu ei tagatud kaebajale piisavaid garantiisid eraelu kaitseks.

Seega otsustas Euroopa Inimõiguste Kohus, et konventsiooni artiklit 8 on rikutud. Lisaks määras kohus kaebajale mittevaralise kahju hüvitamiseks 3 000 eurot ning 200 eurot kulude katteks.