Hea nõu

Uuel aastal muutub töövõimetusleht elektroonseks 

Eesti Haigekassa, 16. detsember 2014 07:00
Foto: AOP
Uuest aastast ei pea töötaja pärast haigust viima tööandjale paberil haiguslehe, sest andmed arsti, tööandja ja haigekassa vahel hakkavad liikuma ainult elektrooniliselt.

2014. aasta lõpuni on elektroonne töövõimetusleht (e-TVL) ja paberil töövõimetusleht kasutusel paralleelselt. Alates 2015. aasta 1. jaanuarist ei anna arst enam inimesele pärast tervenemist või sünnituspuhkusele minnes paberkandjal töövõimetuslehte, vaid edastab andmed tööandjale riigiportaali kaudu elektroonselt. Oma töövõimetuslehe menetlemise hetkeseisu saab iga inimene ka ise riigiportaalist www.eesti.ee kontrollida.

Kõik hüvitised kantakse ühele kontole

Samal teemal

Andmete elektrooniline edastamine teeb asjaajamise senisest kiiremaks ja võimaldab töötajale hüvitise kiiremini välja maksta. Töövabastuse lõppedes vormistab arst elektroonilise töövõimetuslehe oma arvutis ja edastab selle haigekassa andmekogusse. Selle tegevusega muutub töövõimetusleht süsteemis tööandjale nähtavaks ning täienduste tegemisteks avatuks.

Seejärel tuleks töötajal teavitada oma tööandjat, et haigusleht on lõpetatud ja arst on andmed riigiportaali sisestanud, et tööandja saaks hüvitise arvestamiseks vajaliku info süsteemi kanda.

Kui tööandja on andmeid täiendanud, käivitub järgmine etapp, mille käigus arvestatakse maksu- ja tolliameti andmebaasist eelmise aasta tulude kohta laekuva info alusel haigekassa poolt välja makstava hüvitise suurus ning tehakse ülekanne töötaja arvelduskontole.

Ülekanne tehakse üldjuhul järgmisel tööpäeval pärast tööandja andmete lisamist. Kuni 5% juhtudest kulub makse tegemiseks siiski üle ühe päeva, selle peamine põhjus on töötaja arvelduskonto andmete puudumine.

Et enam ei tule esitada paberil töövõimetuslehte, kaob ära ka vajadus esitada iga kord oma arvelduskonto andmeid. See tähendab, et hüvitis kantakse sellele pangakontole, mille inimene on haigekassale edastanud. Haigekassas on ravikindlustatud inimesel kasutusel vaid üks arvelduskonto ehk kõik hüvitised kantakse ühele ja samale – viimati esitatud kontole. Seetõttu on oluline, et haigekassal oleks olemas kõigi kindlustatute korrektne arvelduskonto number.

Asjaajamine läheb kiiremaks

Oma kontoandmeid saab kontrollida ja muuta riigiportaalis või täites haigekassa kodulehel vastava vormi ning edastades selle haigekassale, kas e-kirja teel digitaalselt allkirjastatuna (info@haigekassa.ee) või posti teel.

Kui on soov konto andmeid muuta või saada töövõimetushüvitis mõnele teisele arvelduskontole, tuleb seda teha enne, kui tööandja andmed haigekassale esitab.

Tänu uuele teenusele on töövõimetushüvitiste menetlemine muutunud oluliselt efektiivsemaks ning hüvitiste maksmine kiiremaks. Uue süsteemi vajalikkuse ja kasulikkuse tõestuseks on seegi, et hetkeks, kui elektroonilisele töövõimetuslehele täielikuks üleminekuks on veel aega ligi üks kuu, laekub haigekassale juba üle 80% töövõimetuslehtedest elektrooniliselt.

Olulist töövõimetuslehest

Haigushüvitise saamiseks teavitab töötaja oma tööandjat töövõimetuslehe lõpetamisest vastavalt omavahelisele kokkuleppele kas suuliselt või kirjalikult.

Tööandja edastab töövõimetuslehe andmed riigiportaalis www.eesti.ee "Töövõimetuslehe edastamine haigekassale" teenuse kaudu.

Töövõimetushüvitis laekub töötaja arvelduskontole paari tööpäeva jooksul pärast tööandja andmete edastamist.

Töötaja saab oma töövõimetuslehe seisu jälgida riigiportaali www.eesti.ee "Isiku töövõimetushüvitised" teenuse kaudu.