Foto: PantherMedia / Scanpix
Õhtuleht.ee 12. jaanuar 2015 12:21
Arstide assisteeritud suitsiidid on Hollandis olnud seaduslikud juba aastast 2002. Arstid võivad aidata patsiendil surra, kui tema soov on vabatahtlik, kui see on põhjalikult läbi mõeldud ja kui patsient tunneb oma tervislikust seisundist tingitult kannatusi ning tal puudub lootus paranemisele.

Uuring, mis avaldati ajakirjas Journal of Medical Ethics, võttis vaatluse alla, mil määral nõustub Taani avalikkus vanematele inimestele omistatud õigusega sooritada arsti abiga enesetapp juhul, kui puudub küll ravimatu haigus, aga on siiski soov surra, vahendab portaal Meditsiiniuudised.

Kasutades umbes 2000 taanlase antud vastuseid, tahtsid teadustöö autorid saada ülevaadet sellest, kuidas avalikkus teemasse suhtub. Juhuvalik Taani täiskasvanute hulgas tehti ajavahemikul 2009–2010 ja see sisaldas tagasisidet earühmast18–95 aastat. Teadlased kasutasid küsimustikus kaht väidet ja kaht n-ö vinjetti, millest üks kujutas tervet vanainimest, kes oli elamisest väsinud, ja teine kujutas nooremapoolset, ent surmavalt haiget inimest.

Üle poolte vastajatest (57%) olid nõus, et kõigil peaks olema õigus eutanaasiaks, ja 53% nõustus, et igaühel on õigus otsustada oma elu ja surma üle. Lisaks nõustus iga neljas (26%) vastaja kujundpildiga, kus arst aitas elust väsinud vanainimesel surra, 19% vastanutest uskus, et samas olukorras olles tahaksid ka nad ise arsti abiga elust lahkuda.

Väitega, et "eutanaasia peaks olema lubatud elust väsinutele ilma, et neil esineks ka ravimatu haigus", nõustus 21% vastanutest, 52% ei nõustunud ning 27% ei olnud väite poolt ega vastu. Uurijad leidsid ühtlasi, et kolmandik vastanutest nõustus, et väga kõrges vanuses inimestel peaks olema lubatud võtta ravimit, mis aitaks suremist tõhusalt lihtsustada, kui nad seda sooviksid; 30% vastanuist olid selles küsimuses neutraalsed. Isikud, kes toetasid eakate võimalust valida vabasurm, olid pigem kõrgelt haritud, neil puudus usuline kuuluvus.

"Maailma elanikkond vananeb ja kvaliteetne arstiabi eakatele on muutunud olulisemaks kui kunagi varem. Kuid hea abi ei aita alati vältida probleemi, et osal eakatel kaasneb vananemisega paraku ka elumõtte hägustumine, mis võib omakorda viia soovini elust lahkuda," märkisid uurijad kokkuvõttes.

Kuigi teadlased juhivad tähelepanu, et avalikkuse poolehoid assisteeritud suremisele elust väsinud vanemaealiste hulgas on madalam kui poolehoid neile, kes on ravimatult haiged, on see hulk siiski piisavalt märkimisväärne, et võtta seda arvesse elu lõpetamist puudutavas debatis.