Uudised

Kolme mulluse surma põhjuseks arvati olevat ravimite kõrvaltoimeid 

Õhtuleht.ee, 3. veebruar 2015 12:15
PEALUU, KOLP, SURM TLNSLO: TABLETID, RAVIMID TALLINN,EESTI, 01MAR09 PEALUU, KOLP, SURM ml/Foto MARIANNE LOORENTS ÕHTULEHTFoto: MARIANNE LOORENTS
Ravimiametile laekus 2014. aastal 176 ravimi kõrvaltoime teatist, milles kirjeldati kokku 484 võimalikku kõrvaltoimet. Nende teatiste hulgas oli 3 surmaga lõppenud juhtu.

Kõrvaltoimete teatiste arv oli mullu suurem kui aasta varem, kui ravimiametile laekus 155 ravimi kõrvaltoime teatist, milles kirjeldati kokku 361 võimalikku kõrvaltoimet.
Kõrvaltoimetest teatasid 2014. aastal 148 juhul meditsiinitöötajad (75 ravimiametile, 73 ravimi müügiloa hoidjale) ning 28 juhul patsiendid (22 ravimiametile, neist 2 juhul proviisori abiga ning 6 ravimi müügiloa hoidjale).

Samal teemal

Tõsist kõrvaltoimet sisaldavate teatiste arv oli 117. Teatistes kirjeldatud võimalike kõrvaltoimete arv oli 484, millest tõsised olid 233.

Tõsisteks kõrvaltoimeteks liigitakse järgmised reaktsioonid:
• ravimitest põhjustatud surmajuhtumid,
• eluohtlikud reaktsioonid ravimite manustamisel (termin „eluohtlik" tähendab antud juhul seda, et reaktsiooni ajal oli patsiendi seisund eluohtlik, mitte et reaktsioon võiks hüpoteetiliselt olla eluohtlik, kui ta oleks tõsisem),
• püsivaid tervisehäireid tekitanud reaktsioonid ja kõrvaltoimed (sh invaliidsus),
• töövõimetust põhjustanud ravimite kõrvaltoimed,
• haiglaravi vajanud või seda pikendanud reaktsioonid ravimitele,
• haiguse kestust ja kulgu mõjutanud kõrvaltoimed,
• ravimite koostoimetest tingitud reaktsioonid,
• ravimitest põhjustatud väärarengud,
• ravimsõltuvuse teke,
• muud tõsised või meditsiiniliselt olulised reaktsioonid ravimitele.

Kõrvaltoime ja ravimi vaheline seos

Ravimiametile laekunud teatisi hinnati Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) kriteeriumidele vastavalt. 176 teatisest 149 puhul oli seos ravimiga võimalik kolmel juhul oli seos ravimiga kindel, 73 juhul oli seos ravimiga tõenäoline, 73 juhul oli seos ravimiga võimalik ning esitatud oli minimaalne nõutav informatsioon. Ülejäänud 27 teatise puhul oli seos ravimiga ebatõenäoline või seos puudus, mistõttu need teatised on edasisest kokkuvõttest välja jäetud, sest neljal juhul puhul oli seos ravimiga ebatõenäoline, seitsmel juhul ei olnud juhtum ravimiga seotud ning 16 juhul ei saanud juhtumit hinnata, sest puudus minimaalne nõutav informatsioon

Ravimiameti andmeil oli nende teatiste hulgas kolm surmaga lõppenud juhtumit.

81-aastane kõrgvererõhutõve ja kroonilise südamepuudulikkusega meespatsient sai virvendusarütmia raviks propafenooni, südamekahjustusega hüpertooniatõve tõttu perindopriili ja metoprolooli ning kopsuturse tõttu spironolaktooni peaaegu 2 aasta vältel; lisaks neile ravimitele sai 6 kuud dabigatraani. Patsient suri kodus, surma täpsemad asjaolud on teadmata, surma põhjuseks peeti südamepuudulikkust. Südamepuudulikkuse süvenemise ja surma seost ravimitega pole võimalik hinnata.

Teadmata vanuses naispatsient, kellel alustati ravi rivaroksabaaniga, suri 2-3 päeva hiljem insuldi tõttu. Seos hinnati ebatõenäoliseks, kuna esinesid teised riskifaktorid.

72-aastane naispatsient, kes sai neeruvähi tõttu temsiroliimust, suri haiguse progresserumise tõttu.

Loe rohkemat 2014. aastal laekunud ravimi kõrvaltoime teatiste ja nende põhjal tehtud statistika kohta siit.