Kukkumine võib eakale tuua tõsiseid tervisehädasid, mis langetavad oluliselt tema elukvaliteeti.Foto: PantherMedia / Scanpix
Õhtuleht.ee 4. veebruar 2015 11:26
Uuringute andmeil on kukkumist väga kartvatel eakatel suurem kukkumise tõenäosus ka siis, kui nende tervis on suhteliselt hea ja kehalistest teguritest sõltuv kukkumisrisk väike.

Ning vastupidi: neil, kelle kehaline risk on suurem, kuid kes kukkumise pärast nii palju ei muretse, on risk kukkuda väiksem.

Guardian vahendab uuringut, mille käigus uurisid teadlased 500 70-90 aastast meest ja naist. Hinnati eakate kehalistest teguritest tulenevat kukkumisriski, küsiti, kui tõsiseks vanurid ise oma kukkumise ohtu peavad ning registreeriti aasta jooksul kõik kukkumisjuhtumid.

Ilmnes, et eakatel, kelle kehaline risk oli hinnatud madalaks, kuid kes kartsid kukkuda, oli palju suurem tõenäosus kukkuda kui nendel, kes ei tundnud suurt hirmu kukkumise ees.

Kukkumishirmu suurendasid depressiooninähud, madal enesehinnang ja sellest tulenev kehv hinnang oma tervisele, madalam elukvaliteet, ärevushäired. Eakad, kes kartsid kukkumist vähem, olid suurema tõenäosusega aktiivse eluviisiga ja võtsid väiksema tõenäosusega tasakaalutunnetust mõjutavaid ravimeid, nende elukvaliteet oli kõrgem ja nad hindasid oma üldist tervislikku seisundit heaks.

Kukkumiste ennetamisel on vanurite tervise ja iseseisvuse säilitamisel suur osa. Paljud eakad on sunnitud kodust lahkuma ja elama hoolekandeasutuses, kuna nad on kukkumise tõttu vigastada saanud või kardavad seda.