Uudised

Lisatud Eesti Terviseplatvormi esialgne redaktsioon

Eesti erakonnad ei suutnud tervisepoliitikas kokku leppida (5)

Toimetas Silja Paavle, 16. veebruar 2015 15:07
Eesti Tervise Fondi juhatuse esimees Eero MerilindFoto: LIIS TREIMANN
Täna pidid Riigikogu konverentsisaalis kohtuma erakondade Isamaa ja Res Publica Liidu, Keskerakonna, Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna esindajad, et allkirjastada erakondadeülene terviseplatvorm. Osapoolte erimeelsuste tõttu jäi allkirjastamistseremoonia ära.

"Tervis on inimese kalleim vara, seetõttu on erakondadeülene tervishoiu kokkulepe ühtviisi nii tähtis kui ka märgiline ning näitab, et ajal, kui valimiskampaania on haripunktis, leidub nii head tahet kui ka riigimehelikkust leida ühisosa ja kompromisse," rääkis Eesti Terviseplatvormi algataja, Eesti Tervise Fondi juhatuse esimees Eero Merilind eelmisel nädalal.

Täna oli ta sunnitud avalikkuse ees vabandama.

"Eesti Tervise Fondi nimel ma väga vabandan inimeste ees, kellele me jätsime mulje, nagu oleks sündimas Eesti Terviseplatvorm, mis loob aluse paremaks tervishoiuteenuste korraldamiseks. Pakkusime Eesti Tervise Fondi poolt välja kuus põhimõtet, millest kinnipidamist peame väga oluliseks Eesti tervishoiupoliitiliste otsuste tegemisel. Mul oli väga suur lootus, et leidub nii head tahet kui ka riigimehelikkust leidmaks erakondade üleseid väärtusi ja eesmärke, mille poole tervishoius uues Riigikogu koosseisus ja uute valitsuste tulles eesmärgistatult liikuda. Kahjuks ma eksisin.

Viimase kahe nädala jooksul toimus palju konsultatsioone, otsisime kompromisse ning pakkusime välja uusi redaktsioone. Kuigi teadsin kogu aeg, et suhtlen elukutseliste poliitikutega, ei olnud ma valmis, et ka nii tähtsat teemat nagu inimeste tervis, dikteerivad poliitilised võtted. Puutusin kokku viimasel hetkel alt ära hüppamisega ning viimaks ka püüdega hea näo tegemiseks leppida kokku milleski, millest viimnegi sisu on kadunud," ütles Merilind.

Eesti Terviseplarvormi esialgne redaktsioon oli alljärgnev:

1. Ravikindlustuse tulubaasi vajadustega vastavusse viimiseks tuleb teha sissemaksed ka pensionäride, laste ja puuetega inimeste eest.

2. Patsientide vaba liikumine peab kehtima lisaks Euroopa Liidule ka Eesti sees. Raha peab liikuma koos patsiendiga ning inimene võib vabalt valida tervishoiuasutuse, kuhu pöörduda.

3. Riik peab tegema jõupingutusi selleks, et inimesed oleks terved. Haigestunud inimeste kiire ravi ja paranemine tuleb seada tervishoiuotsuste prioriteediks. Haiguste ennetamine peab olema süsteemne ja tõenduspõhiselt rahastastud.

4. Puuetega inimesed ja neid hooldavad perekonnad peavad saama elada täisväärtuslikku elu. Keegi ei tohi jääda ühiskonnaelust kõrvale enda või pereliikme erivajaduste tõttu. Erivajadused tuleb määratleda ning leida personaalsed lahendused.

5. Pensionäridele tuleb võimaldada väärikas toimetulek ja kaasatus ühiskonnaellu. Eakate panuse väärtustamiseks olgu nende osaajaga töö(sotsiaal)maksust vabastatud.

6. Laste kasvatamine, hooldamine ja arendamine peab olema prioriteet ning Eestis ei tohiks olla ühtegi vaesuses kasvavat last.