Lapsed leiavad pesugeeli kapsleid tavaliselt põrandale asetatud tootekonteinerist ja neile meenutavad kapslid turvalisi geel-närimisrõngaid, komme või mänguasju. Lastel ei tohiks aga lasta kapsleid võimaliku mürgistusohu tõttu puudutada!Foto: TAIRO LUTTER
Toimetas Silja Paavle 17. märts 2015 09:31
Viimasel ajal järjest populaarsemad vedelat pesuvahendit sisaldavad kapslid ohustavad lapsi üle kogu maailma – Ameerikas hiljaaegu läbiviidud uuringu järgi saab igas tunnis üks laps pesukapslite mürgituse.

Ehkki kapslite pH näit jääb vahemikku 7–9, mis ei peaks põhjustama söövitusi, on kapslite sisu suhu ning söögitorru sattudes põhjustanud lastele tõsiseid söövitusi igal pool maailmas.

Ka Eestis on pärast pesugeeli kapslite müügile tulekut mürgistusliinile 16662 saabunud kõnede arvu kasvanud, sest siinsedki lapsevanemad polnud pesugeelikapslistest tulenevate riskidega arvestanud. Mürgistusteabekeskus registreeris Eestis 2013 aastal 46 pesukapsli mürgistusohuga seotud kõne, 2014 aastal 25 ja käesoleval aastal juba 5 kõnet, kus probleemiks väikelapse kokkupuude pesukapslitega, nende närimine ja nendega mängimine.

Pesugeelikapslid on ohutud, kui neid kasutatakse vastavalt toote pakendil olevatele juhistele ning neid hoitakse turvaliselt, väikelastele kättesaamatus kohas.

Euroopa Komisjon ja OECD alustasid eelnevast lähtuvalt nädal aega kestva kampaaniaga: Hoia pesugeeli kapsleid laste eest, millega juhitakse tarbijate tähelepanu pesukapslite ohutule kasutamisele ja hoidmisele.

Pesugeeli kapslid sisaldavad 30-43 ml vedelat pesuaine kontsentraati, mis on pakitud niiskuse (vesi, sülg, märjad käed) mõjul lagunevasse läbipaistvasse kesta. Võrreldes teiste masinpesuvahendite vormidega on geelkapslid kontsentreeritumad ning võivad sisaldada kuni 25% erinevaid lastele ohtlikke alkohole.

Lapsed leiavad pesugeeli kapsleid tavaliselt põrandale asetatud tootekonteinerist ja neile meenutavad kapslid turvalisi geel-närimisrõngaid, komme või mänguasju.

Peamised geelkapslitest esinevad mürgistussümptomid on koheselt tekkiv tugev oksendamine ja köha, võimetus neelata, uimasus, teadvuse kadu, silma sattumisel tugev silmaärritus. Geelkapslid lagunevad kergesti, mille tulemusena lapse nägu, käed ja suu on kaetud geeliga. Kuigi toote pH näit võib olla 7-9 (ärritav), on see siiski laste limaskestadel põhjustanud mujal maailmas ka söövitusi ja kõriturset.

Esmaabi puhul tuleb lapse geeliga kaetud keha piirkonnad kiiresti veega puhtaks pesta. Täpsemaks juhendamiseks, lapse terviseseisundi hindamiseks ja edasiseks ravisoovituseks saab helistada ööpäevaringselt mürgistusinfoliini telefonil 16662.

Pesukapslitega seotud ohtude ennetamiseks karmistatakse veel sel aastal pesukapslite pakenditele kehtivaid nõudeid. Kapslid tuleb muuta väikelaste jaoks vähem köitvaks ning juurdepääs kapslitele raskemaks.

Lahustuv pakend peab sisaldama vastikust tekitavat lisandit (näiteks mõruainet) kontsentratsioonis, mis on ohutu ja tekitab suhu sattudes vastikusreaktsiooni maksimaalselt 6 sekundi jooksul, ning säilitama oma vedela sisu vähemalt 30 sekundit, kui lahustuv pakend asetatakse 20 °C vette.

Jäta meelde!

* Enne pesugeeli kapslite kasutamist loe hoolikalt pakendil olevat märgistust.

* Ära kasuta kapsleid laste juuresolekul ega luba lastel neid puutuda.

* Hoia kapsleid korralikult suletud originaalpakendis.

* Mingil juhul ei tohi kapsleid torgata ega katki teha.