Foto: PantherMedia / Scanpix
Toimetas Silja Paavle 7. mai 2015 15:15
Üle-euroopalisest vaatlusuuringust selgub, et Euroopa vastsündinutele manustatakse palju potentsiaalselt kahjulikke ravimi abiaineid.

Ajakirjas Archives of Disease in Childhood - BMJ Journals ilmus artikkel "Potentsiaalselt kahjulikud abiained vastsündinuile manustatavates ravimites. Üle-euroopaline vaatlusuuring",uUuringu autorid on Georgi Nellis, Tuuli Metsvaht, Heili Varendi, Karolin Toompere, Jana Lass, Inge Mesek, Anthony J Nunn, Mark A Turner ning Irja Lutsar, vahendab portaal Med24.

Uuringu eesmärk oli kirjeldada kaheksa huvipakkuva potentsiaalselt kahjuliku abiaine – parabeenide, polüsorbaat 80, propüleenglükooli, bensoaatide, naatriumsahhariini, sorbitooli, etanooli ja bensalkooniumkloriidi – manustamist Euroopas haiglaravil olevatele vastsündinutele ja teha kindlaks abiainetega kokkupuutest tingitud riskitegurid.

Kõik vastsündinuile isikliku retsepti alusel ühe päeva jooksul manustatud ravimid ja demograafilised andmed registreeriti veebipõhisesse punktlevimusuuringusse. Abiainete tuvastamiseks kasutati ravimi omaduste kokkuvõtteid. Huvipakkuvate abiainete manustamist mõjutavad tegurid (geograafiline piirkond, raseduse kestus, ravimi toimeaine, osakonna tase ja haiglaõppe seisund) tuvastati mitme muutujaga logistilise regressioonanalüüsi abil.

Uuringus osales 89 vastsündinute osakonda 21 riigist. Kokku registreeriti 726 vastsündinule manustatud 530 toote 2095 retsepti. Huvipakkuvaid abiaineid leiti 638 retseptiravimist (31%) ja neid manustati 456 vastsündinule (63%) suhteliselt väikse hulga toodetega (142 toodet ehk 27%).

Kõige sagedamini kasutati parabeene, mida leiti 313 vastsündinule (43%) manustatud 71 tootest (13%).

Huvipakkuvate abiainete manustamine varieerus olenevalt geograafilisest piirkonnast, raseduse kestusest ja manustamisviisist. Kui tulemused kohandati potentsiaalsete ühismuutujatega, sh toimeaine anatoomilis-teraapilise keemilise rühmaga, oli geograafiline piirkond parabeenide, polüsorbaat 80, propüleenglükooli ja naatriumsahhariini kasutamisel määrav tegur.

Leiti, et Euroopa vastsündinutele manustatakse palju potentsiaalselt kahjulikke ravimi abiaineid. Piirkondlikud erinevused huvipakkuvate abiainete manustamises näitavad, et huvipakkuvate abiaineteta tooted on kättesaadavad ja neid oleks võimalik mõne abiaine kõrvaltoime vältimiseks kasutada teiste toodete asemel.