Teraapiakoer Marta aitab numbreid õppida. Foto: Andres Teiss/EATÜ
Toimetas Silja Paavle 27. mai 2015 14:52
"Iga kohtumine aitas vähendada emotsionaalset pinget, aitas lapsel avaneda, tunnetada ja väljendada oma emotsioone. See ettevõtmine andis loomaga suhtlemise hindamatu kogemuse, võimaluse parandada oma käitumist ja enesekontrolli," räägib Lasnamäe Lastekeskuse psühholoog Olga Prohhorenko, et koerte abil läbiviidavad teraapiad arendavad arenguhäiretega laste sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi.

Lasnamäe Lastekeskuse psühholoog Olga Prohhorenko ja kasvataja Nadežda Feofanova sõnul on lastekeskuse pool aastat kestnud projekt „Kohtumised teraapiakoeraga" osutunud üliedukaks ja projekti tulemusena on suudetud muu hulgas arendada laste emotsionaalseid oskusi, korrigeerida ärevust ja hirme, maandada psühholoogilist ebamugavust ja tõsta laste enesehinnangut. Kohtumised viis läbi MTÜ Punane Koer saksa lambakoerte Alice ja leonberger Häst'iga.

Projekt, milles osalesid Lasnamäe Lastekeskuse ööpäevaringse rühma õpilased, algas 2014.aasta novembris ja lõppes käesoleva aasta maikuus. Poole aasta jooksul toimus kokku kaheksa kohtumist teraapiatiimidega, mille eesmärgiks oli spetsiifiliste arenguhäiretega laste emotsionaalsete oskuste arendamine, motoorika parandamine, käitumise korrigeerimine ning areneva isiksuse omaduste tasakaalustamine.

Lasnamäe Lastekeskuse psühholoog Olga Prohhorenko sõnul toimusid kohtumised keskuse lastega mängu ja informatiivse suhtluse vormis ning igaühel oli võimalus taktiilseks kontaktiks koeraga. „Mängides ja koera eest hoolitsedes tekkis lastel võimalus oma emotsioonide spektri realiseerimiseks, paljudel tekkis soov kaitsta loomi ja hoolitseda nende eest. Iga kohtumine aitas vähendada emotsionaalset pinget, aitas lapsel avaneda, tunnetada ja väljendada oma emotsioone. See ettevõtmine andis loomaga suhtlemise hindamatu kogemuse, võimaluse parandada oma käitumist ja enesekontrolli - laste jaoks oli võimalus koera eest hoolitseda kui preemia," lisas Prohhorenko.

Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu (EATÜ) juhatuse liikme ja MTÜ Punane Koer asutaja Maarja Tali sõnul jagunevad loomade abil sekkumised tegevuse iseloomu ning vajaliku ettevalmistuse järgi külastuseks, õppeks ja teraapiaks ning sekkumisi viiakse läbi vastavalt vajadusele kas grupis või individuaalselt. „Lasnamäe Lastekeskuses kaardistasime koos kohapeal viibivate spetsialistidega laste vajadused ning otsustasime grupis läbiviidavate külastuste kasuks, mis aitaks ennekõike arendada laste emotsionaalseid ja sotsiaalseid oskusi ning aitaks lastel ennast avada," lisas Tali.

„Tulemused on meie jaoks olnud üle ootuste head ning oleme äärmiselt rahul. Suutsime saavutada kõik seatud eesmärgid ning nägime positiivset mõju lastele juba esimeste kohtumiste järel. Julgustame kindlasti ka teisi keskusi ja spetsiifiliste arenguhäiretega lastega tegelevaid asutusi seesugust sekkumist ühe võimalusena kaaluma," sõnas Lasnamäe Lastekeskuse kasvataja Nadežda Feofanova.

Loomadega läbiviidavate sekkumiste teraapiatiim koosneb koerast ja tema juhist ning vastavalt vajadusele ka terapeudist, pedagoogist, psühholoogist või mõne muu valdkonna spetsialistist. Õppeprotsessis või teraapiates osalemine tähendab, et tiimi juhib ja tegevusi viib läbi pedagoog või terapeut, kelle käepikenduseks ja abilisteks ning motviaatoriteks on koerad ja nende juhid.