Uudised

Autojuhtide tervisenõuded muutuvad (14)

Õhtuleht.ee, 12. juuni 2015 11:09
Foto: PantherMedia / Scanpix
Valitsus kiitis eilsel istungil heaks määruse, millega täiendatakse mootorsõidukijuhtide ja juhtimisõiguse taotlejate tervisenõudeid ja vastunäidustusi.

Määruse muutmine on tingitud Euroopa Komisjoni päringust seoses juhilube käsitleva direktiiviga 2006/126/EÜ. Tegemist on Eesti ja Euroopa Komisjoni vahelise dialoogiga, mille eesmärgiks on lahendada Euroopa Liidu õiguse rikkumine võimalikult varases staadiumis, kirjutab portaal Med24. Euroopa Komisjon leiab nimelt, et epilepsia ja neeruhaiguste puhul on direktiiviga sätestatud nõuete ülevõtmine toimunud puudulikult. Lisaks on määruse muudatuse aluseks Euroopa Komisjoni direktiiv 2014/85/EL, millega sätestatakse obstruktiivse uneapnoega seonduvad tervisenõuded.

Kehtiva korra kohaselt võib epilepsia diagnoosiga nö tavajuht mootorsõidukit juhtida, kui tal ei ole ühe aasta jooksul esinenud teadvusekaotuse hooge. Eelnõuga täpsustatakse, et juhtimisõiguse võib saada, kui juhil ei ole ühe aasta jooksul esinenud ühtegi epileptilist hoogu. Lisaks peab juht olema 5 aastat arsti jälgimisel. Epilepsia diagnoosiga kutseline juht võib kehtiva korra kohaselt mootorsõidukit juhtida, kui viimasest haigushoost on möödas 5 aastat. Eelnõuga pikendatakse 5-aastast tähtaega 10-le aastale.

Eelnõuga lisatakse juhtimisõiguse piirang raske või pöördumatu neerupuudulikkuse diagnoosiga juhile või juhtimisõiguse taotlejale. Tavajuhid võivad nefroloogi otsusel raske neerupuudulikkuse diagnoosiga erandina juhtimisõiguse saada, kui tervisekontroll on tagatud. Kutselised juhid raske või pöördumatu neerupuudulikkuse diagnoosiga juhtida ei tohi.

Uudsena nähakse eelnõuga ette juhi ja juhtimisõiguse taotleja tervisenõuded ja vastunäidustused obstruktiivse uneapnoe sündroomi korral. Obstruktiivse uneapnoe korral on ülemiste hingamisteede takistusest tingitud õhuvool uneajal kopsudesse seiskunud perioodiliselt üle 10 sekundi. Seetõttu on uni katkendlik ja põhjustab väsimust ning inimene võib olla liikluses ohtlik. Eelnõuga nähakse ette, et keskmine või raske obstruktiivse uneapnoe sündroom on sõidukijuhtidel absoluutne vastunäidustus mootorsõiduki juhtimisel. Unearsti hinnangul võib inimene erandina mootorsõidukit juhtida, kui terviseseisund on raviga kontrollitav, juhtimisvõime ei ole vähenenud ja ta käib arsti ettekirjutuse kohaselt tervisekontrollis.

Lisaks täpsustatakse kehtivate tervisenõuete sõnastusi, mille tulemusena seni kehtivad tervisenõuded ja seisundid seotakse mootorsõidukijuhi võimega juhtida mootorsõidukit ohutult. Sellega antakse arstile võimalus hinnata, kuivõrd üks või teine terviseseisund mõjutab või võib mõjutada juhtimisvõimet, kuivõrd võib juht olla liikluses ohtlik endale või kaasliiklejatele. Kehtiva korra kohaselt on alkoholisõltuvus absoluutseks vastunäidustuseks. Muudatusega aga täpsustatakse, et vastunäidustuseks on kontrollimatu alkoholisõltuvus.

Tulenevalt Euroopa Komisjoni direktiivist 2014/85/EL jõustuvad obstruktiivse uneapnoe diagnoosiga seotud tervisenõuded 31. detsembril 2015. Seoses vajadusega analüüsida tervisetõendi väljastamiseks vajalike alusdokumentide täiendavate arenduste kulusid (tervisedeklaratsiooni täitmine lähtuvalt määrusega sätestatud tervisenõuetest) on nimetatud sätte jõustumise tähtajaks määratud 31. detsember 2016.