Foto: PantherMedia / Scanpix
Toimetas Silja Paavle 15. juuni 2015 09:23
Soomes läbi viidud uuring näitab, et noorte täiskasvanute hulgas on kasvanud sagedaste luu- ja lihaseprobleemide esinemine.

"Kui luu- ja lihaseprobleemide sümptomite sagenemise trend noorte täiskasvanute hulgas jätkub, siis on võimalik, et tulevikus toob see kaasa rohkem kroonilisi ja pikaajalisi valuprobleeme nii tööealise elanikkonna kui ka eakate inimeste hulgas," vahendab portaal Meditsiiniuudised teadlasi, kelle rühma juhtis Airi Oksanen Turu Ülikooli haiglast.

"Kuna ennetavad programmid võivad olla individuaalsel tasandil efektiivsed ja lisaks sellele ühiskonna tasandil säästlikud, tuleks nende rakendamise võimalusi noorte täiskasvanute hulgas hoolikalt uurida."

Teadlased võrdlesid nelja ristlõikelist valimit, kuhu kuulusid alla 35aastased üliõpilased, kes täitsid põhjalikud küsimustikud nende füüsilise, vaimse ja sotsiaalse tervise ning tervisekäitumise kohta. Valimitesse kuulus 2000. aastal 3174 isikut, 2004. aastal 3153 isikut, 2008. aastal 2750 isikut ning 2012. aastal 2425 isikut. Igas valimis oli naisi rohkem – 54–74%, samal ajal kui meeste osakaal oli 38–53%.

Perioodil 2000 kuni 2012 suurenes kõikide valutüüpide esinemine märkimisväärselt. Kõige levinumaks iganädalaseks valusümptomiks, mis ühtlasi aja jooksul kõige rohkem suurenes, oli kaela- ja õlavalu, mille esinemine kasvas 25%-lt 29%-ni. Sellele järgnes alaseljavalu (10%-lt 14%-ni), jäseme- ja liigesevalu (7%-lt 8%-ni) ning temporomandibulaarne liigesevalu (4%-lt 5%-ni).

Kõik valutüübid olid naiste hulgas meestega võrreldes märkimisväärselt rohkem levinud; suhteline esinemisrisk ulatus 1,2-st jäseme- ja liigesevalu korral kuni 3,2-ni temporomandibulaarse liigesevalu korral, ning nende levik oli vähemalt 25aastaste üliõpilaste hulgas suurem kui noorematel üliõpilastel.

Sarnaselt oli naiste hulgas mitme valusümptomi samaaegse esinemise tõenäosus 2,5 korda suurem kui meestel, vanemate üliõpilaste hulgas aga 1,3 korda suurem kui noorematel üliõpilastel. Aja jooksul suurenes ka üliõpilaste osakaal, kellel esines mitu luu-lihasevalu tüüpi samaaegselt.

Võttes arvesse luu- ja lihasevalu individuaalset mõju elu- ja töökvaliteedile ning ühiskondlikku koormust tervishoiuteenuste kasutamise kasvu näol, tõstavad teadlased ajakirjas European Journal of Pain esile vajaduse ennetusprogrammide järele, mis hõlmaksid füsioloogilisi, psühholoogilisi ja elustiiliga seotud aspekte.