Foto: PantherMedia / Scanpix
Toimetas Silja Paavle 1. september 2015 14:54
Palk on endiselt peamine põhjus, miks arst-residendid lähevad tööle, kuid selle tähtsus on kolme aastaga kahanenud.

Eesti Nooremarstide Ühenduse juhatuse liige Natalia Jefimova kirjutas ajakirja Eesti Arst augusti numbris, et Eesti Nooremarstide Ühendus korraldas 2015. aasta kevadel uue küsitluse sooviga teada saada, kas arst-residentide hoiakutes välismaale tööle minemise suhtes on kolme aastaga midagi muutunud. Küsitlusele vastas 219 arst-residenti ning seda on 2012. aasta küsitlusega võrreldes veidi vähem. Esindatud olid peaaegu kõik erialad, vahendab portaal Med24.

Arst-residentide enda hinnangul on tervishoiutöötajate Eestist lahkumise probleem veidi vähenenud, kuid püsib siiski tähtsana. Ebaoluliseks pidas seda 2 protsenti küsitlusele vastanutest. Küsitlusele vastanutest 32 protsenti on juba töötanud välismaal ning seda on 2 protsenti rohkem kui 2012. aastal. Kasvanud on nende arst-residentide arv, kes ei plaani välismaale tööle minna: 2012. aastal oli neid 9 protsenti ja 2015. aastal 19 protsenti.

Palk on endiselt peamine põhjus, miks välismaale minnakse, kuid selle tähtsus on kahanenud kolme aastaga 91 protsendilt 79 protsendini. Välismaale suundumise põhjusena toodi tänavu vähem välja ka riigi ja tööandja väärtustavat suhtumist inimressurssi ning ühiskonna suhtumist arstidesse. Võimalik, et arst-residentidel tekib tunne, et arste hakatakse ühiskonnas rohkem väärtustama, pakub Jefimova. Muude põhjuste seas märgiti soovi saada uusi kogemusi, täiendada ennast erialaselt, teha teadustööd, soovi reisida ning keskkonda vahetada, perekondlikke põhjuseid.

"Küsitlust kokku võttes võib nentida, et arst-residentide töötingimuste paranemisel on olnud soodne mõju noorte arstide soovile töötada Eestis, kuid huvi välismaal tööta-mise vastu on endiselt suur," võttis Jefimova kokku.