Foto: PantherMedia / Scanpix
Silja Paavle 14. oktoober 2015 11:21
Ravimiamet hindab lastel vaktsineerimisjärgselt tekkinud sümptomeid valdavalt psühhogeenseks reaktsiooniks vastusena vaktsineerimisele, mida võimendasid kerged ja mittetõsised kõrvaltoimed (pearinglus, peavalu).

Laste hospitaliseerimise otsust saab pidada kooliarsti poolseks ettevaatusabinõuks, mis võimaldas kiiret reageerimist olukorrale. Ravimiametile teadaoleva info põhjal on kõik sündmuses osalenud lapsed tänaseks koolis ja terved ning neil ei esine kõrvaltoimeid.

Samas jätkavad nii Terviseamet kui Ravimiamet täiendava info kogumist Valgamaa vaktsineerimisjärgse sündmuse kohta.

Vaktsiini Priorix müügiloa hoidja (GSK) on tänaseks teavitanud ametlikult Ravimiametit lastel tekkinud kõrvaltoimetest. Koolilaste vaktsineerimist läbi viinud tervishoiuteenuse osutaja esitas samuti ametlikud teatised vaktsineerimisjärgselt tekkinud kõrvaltoimete kohta. Viimased sisaldavad ka infot kõikidest olulistest sündmusega seotud asjaoludest, mille põhjal saab Ravimiamet lõplikult hinnata võimalikku seost vaktsineerimisega.

Ravimiameti kinnitusel vastab vaktsiin Priorix kõikidele ettenähtud kvaliteedinõuetele ning selle ohutuses ei ole alust kahelda. Ühtlasi palub Ravimiamet informeerida ameteid võimalikest ravimite kõrvaltoimetest.