Uudised

Milliseid e-teenuseid pakub haigekassa? 

Helen Hoyer, 20. oktoober 2015, 11:13
Foto: PantherMedia / Scanpix
Riigiportaal eesti.ee on kodanikule värava, mille kaudu saab hõlpsasti suhelda mitmesuguste asutustega. Haigekassa e-teenusedki on sealtkaudu kõigile kättesaadavad, kirjutab Helen Hoyer, kindlustusregistri ja e-teenuste talituse juht.

Portaali kaudu saab tellida haigekassast Euroopa ravikindlustuskaarti, vaadata ostetud ja välja ostmata retseptiravimeid, kontrollida juhilubade kehtivust liiklusregistrist, registreerida lapse sündi rahvastikuregistris ja palju muud.

E-teenused teevad teenuste kasutamise mugavaks ning annavad vajalikku teavet. Peale selle saab tellida mitmesuguseid teavitusteenuseid, mis edastavad ühes või teises valdkonnas meili või SMSi, kui inimene on suunanud oma @eesti.ee postkasti iga päev kasutatavale meiliaadressile ja/või aktiveerinud oma telefoninumbri.

Kõiki kodanikule mõeldud teenuseid saab vaadata aadressilt www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule. Siseneda saab ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil.

Samal teemal

Euroopa ravikindlustuskaardi tellimine

www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse → Euroopa ravikindlustuskaardi tellimine.

Ravikindlustuse tõendamiseks ja vajamineva arstiabi saamiseks mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis on vajalik Euroopa ravikindlustuskaart (ERK). Kaardi alusel saab haigekassas kindlustatu välisriigis arstiabi võrdsetel alustel sealsete kindlustatutega (sh teenuste eest tasumine). Riigiportaalis saab vaadata oma Euroopa ravikindlustuskaardi andmeid ja/või tellida uut kaarti. Kuna kodumaal ei oma ERK olemasolu tähtsust – raviasutused kontrollivad kindlustatust elektrooniliselt – võib selle kehtivuse kaotus tähelepanuta jääda. Nii tasub oma andmeid jälgida ning tellida kaardi kehtivusaja lähenemise kohta teavitus. Kaardi tellimine oma kodusele postiaadressile on tasuta.

Retseptid

www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse → Retseptid.

Kindlustatu saab jälgida, milliseid retseptiravimeid on talle määratud, kui kaua retsept kehtib jne. Tähtis uuendus on see, et saab kontrollida eeldusi, mis annavad võimaluse valida erinevate hindadega ravimite vahel. Näiteks, kas arst on retsepti koostanud toimeainepõhiselt või mis põhjusel eelistati apteegis kallimat ravimit. Nimelt on toimeainepõhise retsepti puhul apteekritel kohustus pakkuda kliendile kõige soodsamat ravimit.

Töövõimetushüvitised

www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse → Isiku töövõimetushüvitised.

Riigiportaal kuvab infot kolme viimase kalendriaasta töövõimetushüvitiste kohta olenemata sellest, kas see on haigus-, hooldus- või sünnitusleht. Töövõimetuslehe olek annab teada, kas arst on lehe edastanud, kas haigekassa hüvitab selle alusel, kas leht on maksmisel või juba makstud ning kas kasutaja konto andmed on korrektsed või puudulikud.

Kui andmed on puudulikud, võib hüvitise väljamaksmine viibida. Pärast töövõimetushüvitise väljamaksmist näeb portaalist hüvitise määra, töövõimetuspäevade ja hüvitatud päevade arvu, kalendripäeva ja -aasta keskmist tulu, hüvitise summat ja makstud tulumaksu.

Infot saab vaadata alates sellest, kui tööandja esitatud töövõimetusleht on sisestatud haigekassa infosüsteemi või tööandja on töövõimetuslehe andmed elektroonselt haigekassale edastanud.

Hambaravi hüvitised ja proteesihüvitiste limiit

www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse → Hambaravi hüvitised isikule.

Lisaks näeb vähemalt 63aastane kindlustatud ning vanadus- ja töövõimetuspensionär infot hambaproteesihüvitise kohta. Hüvitise suurus on 255,65 eurot kolme aasta jooksul. Hambaproteeside hüvitise limiidi kasutuse all on näha, kui palju võib veel hüvitist saada.

Täiendav ravimihüvitis

www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse → Ravimihüvitised (haigekassa).

Kui soodusravimitele on kulunud rohkem kui 300 eurot kalendriaastas, saab haigekassalt taotleda täiendavat ravimihüvitist. See aitab kompenseerida ravimitele tehtavaid kulutusi eelkõige neil kindlustatutel, kes põevad kroonilisi haigusi ja peavad seetõttu manustama ravimeid pika aja vältel või kes peavad kasutama mitut ravimit ning kes kasutavad kalleid ravimeid. See, kui palju hüvitist makstakse, sõltub ravimitele kulutatud summast.

Konkreetsete arvutuse näidetega saab tutvuda haigekassa kodulehel https://www.haigekassa.ee → Inimesele → Hüvitiste ja tasude määrad → Täiendav ravimihüvitis.

Hüvitise arvutamisel lähevad arvesse ainult retsepti alusel väljastatud soodusravimid.

Arvelduskonto ja isikuandmed haigekassas

Selleks, et hüvitisi saada, peab haigekassale olema teada kindlustatu kontonumber.

Pangakonto andmeid ning kontaktandmeid saab riigiportaalis kontrollida ja muuta www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse → Minu arvelduskonto ja andmed haigekassas.

Kõik rahaliste hüvitiste väljamaksed teeb haigekassa viimati esitatud kontole.