Rahvastikuteadlane Mare Ainsaar kinnitab, et Eesti mehed on oma peredega rahulFoto: Silja Paavle
Silja Paavle 2. november 2015 15:15
"Eesti mees üllatavalt perekeskne, ta on rahulolematu oma töö ja sissetulekuga, kuid rahulolev oma perega," võttis Tartu Ülikooli rahvastikuteadlane Mare Ainsaar täna toimuval Mehe tervise ning isadepäeva konverentsil "Mees, milleks Sind vaja on?" kokku Eesti meeste seas läbi viidud uuringu tulemused.

Möödunud aasta 2014. aasta septembrist detsembrini toimunud Eesti meeste uuring on esimene Eestis läbi viidav vaid meeste käitumisele ja hoiakutele keskenduv uuring, mille eesmärk on kirjeldada Eestis elavate meeste hoiakute ja käitumise mõju pereloomele ja sündimusele ning anda ülevaade meeste tervislikust, hariduslikust, tööhõivelisest ja rändealasest käitumisest. Uuring viidi läbi 16 – 55 aastaste meeste seas.

Mis on Eesti mehele tähtis? "Kindlasti on mehele tähtis teine mees. Naised on ka tähtsad, kuid kui mehed kedagi kuulavad, siis esmalt teist meest ja alles siis naisi," rääkis Ainsaar.

Uuringust ilmnes, et armastust peab tähtsaks 91% meestest, välimust 90%, materiaalset kindlustatust 89% ning kindlat partnerlust 87% meestest. Ainsaare sõnul on erinevad nooremate ja vanemate meeste eelistused. Nii ilmnes uuringust, et noorele mehele on oluliselt sõbrad, armastus ja materiaalne toimetulek, 50 eluaastates mehele aga tema elukoht, partner ja lapsed.

Kas mees on oma eluga rahul? Mare Ainsaare sõnul kipub olema nii, et mehed on üldjuhul oma eluga rahul, kuid häda kipub olema selles, et naised pole nendega rahul.

Uuringus osalenud meestest 62% väitsid, et pere on nende jaoks kõige tähtsam, töö kipub mõnikord tagaplaanile jääda. 34% pidas perest olulisemaks tööd. Ainsaare sõnul kipub tegelikkus näitama, et töö on meestele kodust põgenemise viis. 57% meestest tunnistas, et töö pakub neile vaheldust kodustele argiaskeldustele.

Seejuures mehed soovivad endale ka lapsi – tahetakse lausa, et peres oleks üle kahe lapse. Enam soovivad kokku endale lapsi vanemad, tervemad, maal elavad mehed. Enam soovivad lapsi mehed, kes peavad tähtsaks kindlat partnerlustsuhet, armastust, lapsi, neile on ka tähtis enesetäiendamine, elukestev õpe, ühiskondlik aktiivsus, laste kasvatamine, enda elamispinna olemasolu, avaliku elu tegelaseks olemine, tervislikud eluviisid.

Samas näitas uuring Ainsaare sõnul, et kiputakse arvama, nagu pere toimetulek oleks pere enda asi. Mehed aga ootavad pere toimetulekule ka ühiskonna toetust ehk kui kui mehed pole kindlad, kas toetus riigilt on, tõmbuvad oma soovides tagasi. Ka lapsesaamissoovides. Ainsaare sõnul näitavad uuringud, et ühiskonna mõju meestele ja naistele on ühesugune.

Ainsaar tõi kokkuvõtteks välja, et Eesti mees on üllatavalt perekeskne, ta on rahulolematu töö ja sissetulekuga, kuid rahulolev perega. Paljudel puhkudel on uuringu järgi pere, kuid eriti tema partner mehele päästerõngaks. Kuidas minna nende uuringu tulemustele toetudes edasi? "Tuleb õppida, kuidas olla hea partner ja isa," soovitab Ainsaar sõlmida kompromissi erinevate väärtuste vahel.