Uudised

Lastefondilt sai tänavu tuge 128 last mullusest rohkem 

Silja Paavle, 29. detsember 2015 11:09
Cassandra oli üks lastest, keda lastefond toetas. Foto: PantherMedia / Scanpix
 SA TÜ Kliinikumi Lastefond toetas tänavu oma heade annetajate abiga kokku 435 last üle Eesti, keda aidati aasta jooksul kokku ligi 231 000 euroga.

Nende ligi poolesaja Lastefondi poolt tänavu kas ühekordse või igakuise toetussummaga abistatute seas oli raskelt haigeid lapsi pea igast Eesti maakonnast, sealhulgas Rapla, Viljandi, Pärnu, Harju, Valga, Võru, Lääne-Viru, Tartu, Ida-Viru, Põlva, Saare, Lääne ja Järva maakonnast. 2014. aastal sai Lastefondilt abi 307 last, mis tähendab, et tänavu jõudis fond aidata 128 last rohkem.

Samal teemal

Väljamakstud toetustest 68 000 eurot moodustab TÜ Kliinikumile ja teistele haiglatele soetatud aparatuur. Suurim raskelt haigete laste ja perede kodust toimetulekut parandanud toetussumma - ligi 44 000 eurot - läks tänavu sügava ja raske puudega laste hoiuteenuse rahastamiseks, sealhulgas nii koduse lapsehoiu-, tugiisiku kui hoiukoduteenuse toetamiseks. Seoses sellega, et alates novembrist hakkas sotsiaalkindlustusamet Euroopa Sotsiaalfondi toel rahastama senisest suuremas mahus sügava ja raske puudega laste tugiteenuseid annab ka Lastefond 1. jaanuariks enamuse puuetega laste hoiu- ja teiste tugiteenuste rahastamisest üle riigile.

Lisaks hoiuteenusele kulus märkimisväärne osa väljamakstud toetustest tänavu ka toidusegusid vajavate laste abistamiseks. Kokku panustati kaheksale lapsele toidusegude soetamiseks ligi 18 000 eurot.

Rahamahukuselt kolmandaks, kuid vaieldamatult Lastefondi tänavuseks suurimaks ja olulisemaks projektiks oli asenduskodude laste teraapiate rahastamine, millesse fond panustas ligi 13 000 eurot ning mille läbi oldi abiks 96 lapsele. Aasta jooksul aidati lastele psühholoogilise, eripedagoogilise ja logopeedilise toe võimaldamisel nii Vinni Perekodu, Haapsalu Hoolekandekeskust, Elva Perekodu kui Tudulinna asenduskodu.

Annetusi laekus Lastefondile 2015. aasta jooksul ligi 340 000 eurot. Selle aasta jooksul toetustena välja makstud summast ülejääv osa suunatakse abivajajate abistamiseks uuel aastal.

Lastefondi tegevjuht Sandra Liiv tunneb suurt heameelt, et fond on jõudnud rohkemate laste ning peredeni ning vähendanud seeläbi perekondade arvu, kes end lapse ravitingimuste parandamisel üksi tunnevad. "Loodame, et suudame tulevikus leida võrdväärselt ka annetajaid, kes meid laste abistamisel toetavad. Aitäh, et olete aidanud meil aidata!" sõnab ta.

Samal teemal

10.03.2016
Eesti logopeedid saavad enda kasutusse uue kõneteraapia veebikeskkonna
03.02.2016
Tartu lastekliinik saab uued rinnapumbad ja soojendusmadratsid
18.01.2016
Lastefond aitab tänavu prille osta 13 Elva perekodu lapsele
15.01.2016
IT-firma toetab hambumushäirega tüdrukule implantaatide paigaldamist