"Lõikus on mõttekas siis, kui inimest häiriv probleem on kõrvaldatav, see ei kujuta ohtu tervisele ning inimese soov on põhjendatud," lausub ilukirurg Peep Pree.Foto: ALDO LUUD
Aivi Parijõgi 7. veebruar 2016 11:23
Viimasel kümnendil on ilulõikuste arv jõudsalt kasvanud. Millistel puhkudel või kas üldse maksab ette võtta teekond kirurgi juurde?

Poolt

Peep Pree, Esteetilise Kirurgia Erakliiniku Clinica juhataja, plastikakirurg

Lõikus on mõttekas siis, kui inimest häiriv probleem on kõrvaldatav, see ei kujuta ohtu tervisele ning inimese soov on põhjendatud. Kui liiklusavarii, trauma või haigus on jätnud jälje, mida plastikakirurgiaga muuta saab. Näiteks pärast rinnavähioperatsiooni on võimalik rind taastada. 

Ka näiteks peast eemale hoidvate kõrvade pärast pole vaja narrimist kannatada või seda kompleksi aastaid endas kanda. Vastavat operatsiooni võib lasta teha lapsepõlves, aga hilja ei ole selleks mitte kunagi.

Ärge loobuge sünnitamisest või imetamisest kartuses, et see muudab rindu. Rindade kuju on taastatav. Ka ei takista rinnaimplantaat imetamist.

Tiia Tamme, Tartu Ülikooli näo- ja lõualuukirurgia eriala dotsent, esteetilise näo-kirurgia erapraksise omanik

Eri kultuurides on suhtumine esteetilistesse protseduuridesse erinev. Nii võib Põhja- ja Lõuna-Ameerika ja Itaalia riigi- televisiooni uudisteprogrammis sageli näha uudiseid plastilise kirurgia vallast, samuti arutelusaateid.

Millal on õige aeg esteetilisteks operatsioonideks? Minu noorim patsient on 6- ja vanim 73aastane. Näiteks kui laps, kellel on eemalehoidvad kõrvad, on ise operatsiooniga nõus, siis tuleks see ära teha. Või kui inimene tunneb, et tema silmad ja nägu on väsinud, ning see häirib teda. Või kui patsienti häirib tema ebaproportsionaalne näokuju (väikene alalõug või lamenenud põsesarnad) või tema näo deformatsioon, mis on tekkinud trauma või kasvaja eemaldamise järel.

Õigete valikute tegemine võtab aega. Et inimene saavutaks tema jaoks parima tulemuse, on tal vaja teha eeltööd, käia spetsialistide konsultatsioonidel. Esteetiline meditsiin nõuab arstilt head anatoomia, kirurgiliste ja mittekirurgiliste meetodite tundmist, manuaalseid võimeid ja ilumeelt.

Kristiina Kessel, Iluravi Rahvusvahelise Erakooli direktor

Meditsiin on selles valdkonnas väga kaugele arenenud ning protseduurid muutuvad järjest ohutumaks, kuid väga oluline on kirurgi valik. Kirurg peab olema ka esteet, disainer, kes oskab tunnetada piire ja teha õigeid otsuseid.

Vastu 

Kirsti Akkermann, Tartu Ülikooli õppejõud, kliiniline psühholoog

Eneseväärtustamine välimuse ja kehakaalu kaudu on sageli seotud hoiakuga, et ilus välimus tagab õnnelikuma ja edukama elu, ja et iluoperatsiooniga on võimalik seda kiiremini saavutada. See hoiak toob väga sageli kaasa pettumuse. 

Uuringud näitavad, et iluoperatsioonide mõju enesehinnangu paranemisele on sageli lühiajaline juhul, kui eneseväärtustamine tugineb endiselt suuresti välimusel. Operatsiooni järel ollakse küll rahul kehalise detailiga, mida modelleeriti, ent üldine välimusega rahulolu ei parane. See näitab, et iluoperatsiooni mõju ei laiene üldisele rahulolule kehaimidžiga.

Uurimused näitavad, et iluoperatsioone lasevad sageli teha ka inimesed, kel on tugevalt häirunud kehataju, mis kaasneb tüüpiliselt selliste häiretega nagu anoreksia ja keha düsmorfofoobia (rahulolematus enda kehaga). Sellistel inimestel iluoperatsioonid sageli süvendavad kehataju häirumist.

Ebaõnnestunud iluoperatsioonid nii meditsiinilises mõttes, aga eelkõige patsiendi ootusi arvesse võttes (ootus, et iluoperatsioonil on positiivne mõju kehaimidžile ja enesehinnangule) mõjuvad enesehinnangule laastavalt ja suuren-davad depressiivsust. Iluoperatsiooni kaalumisel eiravad spetsialistid sageli psühholoogilisi ja sotsiaalseid faktoreid ja keskenduvad hindamisel kehalistele parameetritele. Samas sõltub iluoperatsiooni mõju emotsionaalsele heaolule inimese varasemast emotsionaalsest seisundist.

Kristiina Kessel, Iluravi Rahvusvahelise Erakooli direktor

Ilukirurgia võib olla vahel ka lihtsama vastupanu teed minek. Tervislikud eluviisid ja toitumine ning enese eest hoolitsemine peavad tulema esmajärjekorras.

Olen näinud olukordi, kus ilukirurgiaga on mindud liiale. Oluline on kirurg, kes peab tunnetama piire ilu ja ülepingutatud maski vahel.

Peep Pree, Esteetilise Kirurgia Erakliiniku Clinica juhataja, plastikakirurg

Kui inimese soov on minu meelest ebareaalne või kui minu arvates ei tuleks tulemus väljakujunenud ilukaanonitele vastav, siis on õigus lõikuse tegemisest ka keelduda. 

Vahel oleks operatsioon liiga suur trauma ja probleemi lahendamiseks on lihtsamaid mooduseid. Näiteks süstid või kosmeetilised protseduurid.