Foto: PantherMedia / Scanpix
Õhtuleht.ee 10. veebruar 2016 12:40
Hawaiil läbi viidud uuring kinnitab arvamust, et e-sigarettidest võib kujuneda hüppelaud hariliku suitsetamiseni - ilmnes, et teismelised e-sigarettide kasutajad olid hiljem suurema tõenäosusega suitsetajad.

Meditsiiniportaal Med24 vahendab 2013. aastal läbi viidud uuringut, mille käigus küsitleti 2338 kooliõpilast keskmise vanusega 14 aastat. Uuriti nende e-sigarettide ja tavaliste sigarettide suitsetamise kohta. Aasta hiljem küsiti õpilastelt samu küsimusi uuesti.

Leiti, et võrreldes e-sigarette mittekasutanud õpilastega olid 2013. aastal e-sigarette kasutanud õpilased aasta hiljem kolm korda suurema tõenäosusega tavaliste sigarettide suitsetajad.

Regulaarsed sigarettide suitsetajad said ainult nendest noortest, kes eelnevalt olid regulaarselt e-sigaretti kasutanud. Need tulemused jäid püsima ka pärast andmete kohandamist võimalike segavate tegurite, sealhulgas koduse keskkonna ja vanemate haridustaseme suhtes.

2013. aastal oli e-sigarette kasutanud 31 protsenti ning tavalisi sigarette suitsetanud 15 protsenti õpilastest. Aasta hiljem olid vastavad näitajad 38 protsenti ja 21 protsenti. 2013. aastal nii tavalisi kui e-sigarette suitsetanud õpilased ei olnud aasta hiljem oma tavaliste sigarettide hulka vähendanud.

Uurijad leiavad, et nende tulemuste valguses võib noorukite ligipääsu piiramine e-sigarettidele kaasa tuua soodsaid tulemusi rahvatervise seisukohast.