Uudised

Euroopa riigid kutsuvad üles vähendama antibiootikumide kasutamist (5)

Silja Paavle, 11. veebruar 2016 14:53
Foto: PantherMedia / Scanpix
Eile ja üleeile Amsterdamis toimunud kõrgetasemelise mikroobide antibiootikumiresistentsuse (AMR) teemalise konverentsi lõppdokumendis kutsutakse kõiki liikmesriike koostöös Euroopa Komisjoniga astuma samme antibiootikumide kasutamise vähendamiseks kogu Euroopas, et vältida mikroobide resistentsuse levikut ning sellega kaasnevat negatiivset mõju rahvatervisele.

"Mikroobide resistentsus on nii Euroopas kui kogu maailmas kasvav probleem. Antibiootikumide kasutamise kasvuga nii inimmeditsiinis kui ka veterinaarias kaasneb ka mikroobide resistentsuse suurenemine. See aga on tõsiseks ohuks nii inimeste kui loomade tervisele," ütles Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda. "Seepärast peab antibiootikumide kasutamine muutuma senisest vastutustundlikumaks ja sihipärasemaks. Riiklikul tasandil peaksime selleks tõhustama nii koolitust ja teavitust kui järelevalvet antibiootikumide määramise ja kasutamise üle. Samuti tuleks tugevdada looduskeskkonda sattunud  ravimijääkide seiret ning vajadusel vaadata üle kogu senine ravimipoliitika."

Samal teemal

Kohtumisel jõuti kokkuleppele, et 2017. aasta keskpaigaks töötavad kõik liikmesriigid välja põhimõttel "Üks tervis" rajaneva siseriikliku tegevuskava antimikroobsete ainete kasutamise ja resistentsuse leviku vähendamiseks. Samuti uuendatakse Euroopa Liidu tasandil 2011. aastal vastuvõetud kehtivat tegevuskava. Kõik antibiootikumiresistentsuse vähendamisele suunatud tegevused peaksid lähtuma põhimõttest "Üks tervis", hõlmates nii meditsiini, veterinaaria, põllumajanduse, loomakasvatuse kui keskkonnakaitse valdkondi.

"Kuna tegemist on valdkondadeülese probleemiga, on väga oluline vaadata kogu antibiootikumide kasutamisega seotud probleemistikku ühtse tervikuna. Et leida seatud eesmärkide saavutamiseks toimivaid lahendusi, tuleb meditsiini ja veterinaarmeditsiini valdkondades jõud ühendada ning koondada kõik tegevused ühisesse tegevuskavasse," ütles Terviseameti peadirektor Tiiu Aro.  

Maaeluministeeriumi eestvedamisel koostatav veterinaaria valdkonda hõlmav "Mikroobide resistentsuse vähendamise tegevuskava aastateks 2016–2020" seab eesmärgiks tagada antimikroobsete ainete vastutustundlik kasutamine põllumajandus- ja lemmikloomadel. Tegevuskava peaks valmima 2016. aasta teisel poolaastal. Tegevuskava väljatöötamisse on kaasatud Veterinaar- ja Toiduameti, Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi, Ravimiameti, Eesti Maaülikooli ja Eesti Loomaarstide Ühingu esindajad.