Foto: ARNO SAAR
Silja Paavle 12. veebruar 2016 15:10
Haigekassa teatel on jaanuarikuu seisuga on koolitervishoiuteenusega katmata 25 kooli ehk 2119 õpilast.

Seejuures 11 kooli osas on tuntud huvi teenuse osutamise osas, kuid lepingu sõlmimist ei prognoosita peamiselt huvi puuduse tõttu 14 kooli osas, vahendab meditsiiniportaal Med24. See tähendab, et koolitervishoiuteenusega jääb katmata 995 õpilast.

"Otsime edasi probleemile lahendusi. Haigekassa piirkondlike osakondade haldurid tegelevad jätkuvalt koolitervishoiuteenuse osutajate leidmisega," teatas haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross. Ühendust on võetud ka haridus-ja teadusministeeriumiga saamaks teavet koolitervishoiuteenusega hõlmamata laste kohta, et informeerida  perearste, kelle nimistusse need õpilased kuuluvad.

"Nii tagame jätkuva haiguste ennetustegevuse ka nendele õpilastele, kes õpivad koolides, kus koolitervishoiuteenust ei osutata," lisas Ross. Haigekassa ootab ka sotsiaalministeeriumi abi. "Peame oluliseks sotsiaalministeeriumil koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga aidata kaasa probleemi lahendamisele, kohustades kooli pidajaid tagama koolitervishoiuteenus koolides, kus hetkel teenuse osutaja puudub."

Koolitervishoiuteenuse eesmärgiks on jälgida õpilaste tervislikku seisundit, kujundada tervislikku eluviisi õpilaste seas, ennetada õpilaste haigestumist ja krooniliste haiguste väljakujunemist, jälgida meditsiiniliselt põhjendatud õppekoormuse rakendamist ja tervisliku  keskkonna loomist, osutada vajadusel esmaabi.