Uudised

Hea uudis: grippi haigestumine väheneb! 

Õhtuleht.ee, 10. märts 2016 09:00
Foto: PEETER LANGOVITS
Eelmisel nädalal jätkus ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumise langus, arstide poole pöördus 5716 inimest, mis oli viis protsenti vähem nädal varasemaga võrreldes.  Pooled haigestunutest olid lapsed.

Eesti keskmisest suurem oli hingamisteede viirusnakkustesse haigestumine  Narvas, Ida-Virumaal, Jõgeva-, Lääne-, Rapla- ja Tartumaal.

Gripi ja gripilaadsete nakkuste sihipärase uuringu (sentinel-seire) kaudu registreeritud andmete põhjal püsis gripitaoliste haigestumiste arv eelmisel nädalal stabiilsel tasemel. Grippi haigestumuse intensiivsust võib hinnata madalaks, kuid  geograafilist levikut endiselt  laialdaseks.

Ringlevate viiruste etioloogiline struktuur ei muutunud, gripiviiruste osakaal jäi 65 protsendi juurde. Laboratoorse kinnituse said 111 gripiviirust , neist 58 olid A- ja 53 B-gripiviirus.

Muudest respiratoorseid viirusnakkusi põhjustavatest viirustest oli haigestumine valdavalt seotud RS-viirusega (15%).

Intensiivravi on vajanud 46 inimest

E-Tervise SA täpsustatud andmetel on hooaja algusest hospitaliseeritud 692 patsienti. Hospitaliseerimist vajanud inimeste arv kasvas 11,4 % võrra,  kasvu märgiti vanemaealiste (65+) ja tööealiste (20-64) inimeste hulgas.  

Alates jaanuari lõpust on vajanud gripi tõttu intensiivravi 46 riskirühmadesse kuulunud inimest, neist kaks  olid lapsed vanuses 7 ja 13 aastat, tööealisi vanuses  29-64 oli 21 inimest ning  22 inimest olid vanuses 65 ja üle. Kaasuvatest haigustest olid esikohal kardiovaskulaarsed haigused. Andmed intensiivravi vajanute vaktsineerimise kohta kas puudusid või on kindlalt teada, et inimesed ei olnud vaktsineeritud.

Terviseametile teadaolevatel andmetel on hooajal gripi tõttu surnud 13 inimest, kõik kuulusid riskirühmadesse