Uudised

Abivahendite turu avamine tõi juurde teenusepakkujaid 

Õhtuleht.ee, 10. märts 2016 13:43
Foto: TAIRO LUTTER
Abivahendite müügi ja üürimise turule on pärast teenusmahulepingute kaotamist sisenenud uusi teenusepakkujaid. Kui 2014. aastal oli abivahendite müügi- ja üüriturul 47 ettevõtet, siis tänase seisuga on Sotsiaalkindlustusamet sõlminud lepingud 53 ettevõttega, kellest 11 tegeleb abivahendite üürimisega.

Abivahendite müügi ja üürimisega tegelevate ettevõtete arv on kasvanud veebruarikuu seisuga 53 ettevõtteni. Abivahendite üürimisele spetsialiseerunud ettevõtteid on turule lisandunud kolm. „Turul on aktiivselt oma tegevust laiendamas ka seni väga väikest turuosa omanud abivahendite pakkujad ning toimunud on esimesed kliendibaasi ümberjagamised. Inimeste tagasiside näitab, et uue teenusepakkujaga on paljudel juhtudel vähenenud ka omaosalus,“ ütles Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalteenuste üksuse nõunik Merlin Veinberg.

Samal teemal

Abivahendi saajaid oli jaanuari tehingute põhjal 11 430, neist tööealisi 1526. Erimenetluse otsuseid tehti esimesel kuul kokku 545. Kinnitatud tehingute osas on eelarvest kulunud 707091,39 eurot, sealjuures riigieelarvest 442713,43 eurot ning ESF vahenditest 264377,96 eurot. Tehingute numbrid muutuvad jooksvalt, sest toimub pidev menetletud tehingute järelkontroll, enne nende saatmist teenusepakkujale.

Jaanuarikuu tehingute kontrolli käigus tuvastati ka 68 abivahendi kompenseerimise arvet surnud isikute eest. „Kontrollimisel selgus, et enne abivahendite süsteemi muutust on riik näiteks tasunud ühe surnud inimese abivahendi eest ligi kümme aastat. Uue süsteemi rakendumisel on võimalik kontrollides ja ka järele kontrolli tehes kõik sellised ebakõlad välja selgitada, tagades nii, et riigi abi jõuab edaspidi kindlasti sinna, kus seda tõeliselt vajatakse,“ selgitas Merlin Veinberg.

 Riikliku abivahendite uus korraldus, mis koondab teenuse Sotsiaalkindlustusametisse, hakkas kehtima tänavu jaanuaris. Alates jaanuarist ei ole abivajaja enam seotud maakondliku eelarve ega abivahendi vajajate arvuga ning kaotatud on senised ettevõtete teenusmahulepingud.

 Lisainfot leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/abivahendi-vajajale/, abi taotluste vormistamisel saab klienditeenindustest või helistades infotelefonile 16106.