Hea nõu

Artikkel avaldati esmakordselt 2010. aasta detsembrikuu Tervis Plussis.

Mis toetavad immuunsust? (1)

Tervis Pluss, 31. märts 2016, 09:31
Foto: PantherMedia / Scanpix
* Keha kaitsevõimet toetab mitmekülgne ja täisväärtuslik toit, küllaldane liikumine, karastamine, piisav uneaeg ja liigsest stressist hoidumine.

* Kaitsevõimet pa­ran­da­vad C-vi­ta­mii­ni si­sal­da­vad toi­dud: must sõs­tar, tsit­ru­se­li­sed, värs­ked puu- ja köö­gi­vil­jad. Tu­ge­va bak­te­ri­vas­ta­se toi­me­ga ning sa­mas ka im­muun­sust tõ­hus­tav on värs­ke küüs­lauk. Seda on soovitatav hai­gus­oht­li­kul ajal ohtralt tarvitada.

Samal teemal

* Pii­ma­too­ted, eriti just biopii­ma­too­ted si­sal­da­vad va­ja­lik­ke bak­te­reid, mis aitavad organismil taastuda pä­rast an­ti­bioo­ti­ku­mi­kuu­ri, sa­mu­ti stres­si­pe­rioo­di­del. Tarvilikud on ka tsink ja se­leen, mida lei­dub kõi­ge enam tailihas, maksas, ma­ge­vee- ja me­re­-­ka­la­des, pähk­li­tes ja ro­si­na­tes.

* Spor­ti­mi­ne ja ka­ras­ta­mine ei mõjuta im­muun­sust ot­se, vaid organismi üldtugevdamise kaudu. Tree­ni­tud ja ka­ras­ta­tud ini­me­se ve­re­va­rus­tus ja aine­va­he­tus on pa­re­mad, see­ga on ke­ha võit­lus­val­mim ja im­muun­süs­teem ärk­sam.

Ka­ras­ta­tud ini­me­se ref­lek­sid kül­ma suh­tes on pa­re­mi­ni väl­ja ku­ju­ne­nud, ta kül­me­tab har­va ja on see­tõt­tu in­fekt­sioo­ni­de­le vas­tu­pi­da­vam.

* Üle­mää­ra­ne füüsiline ja vaimne koor­mus aga nõr­ges­tab im­muun­sust. Vaimset ülepinget peaksid kindlasti vältima ka koo­li­lapsed, sest nen­de im­muun­süs­teem al­les küp­se­b ja va­jab pin­ge­va­ba õhk­kon­da. Stressiga toimetulemiseks on tähtis õppida tervislikult lõõ­gas­tu­ma.