Foto: PantherMedia / Scanpix
Toimetas Silja Paavle 27. aprill 2016 14:25
Esimeses kvartalis kulus Sotsiaalkindlustusametil abivahendite hüvitamisele 25% aasta eelarvest, millega riik rahastas enam kui 100 000 tehingut. Lahendati 846 erimenetlust, neist 713 said heakskiitva otsuse.

Tänavu Sotsiaalkindlustusametisse liikunud abivahendite korralduse süsteem on aidanud riigil saada parema ülevaate abivahendite vajadusest tootegruppide kaupa. See annab võimaluse jooksvalt jälgida tekkivaid kulusid erinevate abivahendite liikidele ning vajadusel raha tootegruppide lõikes ümber jagada. 

Kui eelnevatel aastatel oli inimestel aasta lõpupoole keeruline abivahendit saada, sest eelarve oli maakonniti ebaühtlaselt jaotunud, siis esimese kvartali kogemus näitab uue korraldusega paranemise märke: järjekorrad abivahendite saamiseks praegu puuduvad või on minimaalsed ja kulusid on võimalik jälgida ning planeerida.

Suurema osa tehingutest moodustasid tehingud põetus- ja hooldusvahenditega, järgnesid ortoosid ja proteesid ning liikumisabivahendid. Kolme kuuga on lahendatud 846 erimenetluse taotlust, mis peamiselt puudutasid piirlimiidi suurendamist või juhtumeid, kui inimesel on vaja mitut erinevat abivahendit, näiteks kahte ratastooli - ühte liikumiseks toas ja teist õues. Erimenetluse taotluste läbivaatamine jääb 30 päeva sisse, läbivaatamise kiirust takistavad üldjuhul puuduvad dokumendid või nõutavad hinnapakkumised. Erimenetluste hulk ei ole võrreldes eelmise aastaga kasvanud.

Kõige keerulisem üleminekul uuele süsteemile oli olukord kuulmisabivahenditega, kus taotluste järjekord ulatus varasema abivahendite korralduse tõttu 2012. aastasse. Tänavu esimese kolme kuuga lahendas Sotsiaalkindlustusamet 2012 ja 2013 tekkinud järjekorrad. Juunis ja juulis saavad riigi toel abivahendi soetamise võimaluse 2014. aastal kuulmisabivahendit taotlenud inimesed ning sügiseks plaanib amet lahendada kõik mullused taotlused. Kokku on 2014. ja 2015. aastast kuulmisabivahendite järjekorras 1792 inimest. Järjekord ei kehti lastele ja tööealistele inimestele, kes saavad kuulmisabivahendi vastavalt vajadusele.

Selle aasta algusest on esitatud 620 kuulmisabivahendi taotlust, mida hakatakse menetlema peale eelmistel aastatel tekkinud järjekordade likvideerimist.

Kokku on selle aasta riigieelarves 5 460 621 ja Euroopa struktuurifondides 1 493 672 miljonit eurot abivahendite süsteemi rahastamiseks.