Terviseuudised

Patsientide arv erakorralise meditsiini vastuvõtus mullu vähenes  

Silja Paavle, 11. mai 2016 10:40
Foto: ERIK PROZES
Möödunud aastal osutati haiglates erakorralist arstiabi kokku 481 403 korral, mida on ligi 800 patsiendi võrra vähem kui 2014. aastal.

Kui piirkondlikes ja üldhaiglates tõusis patsientide arv kuni ühe protsendi jagu, siis kesk- ja kohalikes haiglates langes, vastavalt ühe ja 18 protsendi võrra, näitab Tervise Arengu Instituudi täna avaldatud statistika.

Samal teemal

„Patsientide arvu üldine vähenemine erakorralises meditsiinis tuleneb 0–14-aastaste patsientide langusest – 2015. aastal oli erakorralises vastuvõtus neid ligi 3,5 protsenti vähem võrreldes aasta varasemaga. Seevastu üle 15-aastaste patsientide arv on aastaga pisut tõusnud (0,7 protsenti),“ tõi välja instituudi analüütik Ingrid Valdmaa.

Saabumise viisi järgi tuli eelmisel aastal ise erakorralisse vastuvõttu 70 protsenti patsientidest, kiirabiga toodi 19 protsenti. Teisest tervishoiuasutusest suunati üheksa protsenti patsientidest ja muul viisil, näiteks politsei saatel, saabus kaks protsenti erakorralistest patsientidest.

Valdmaa täpsustas, et erakorralist arstiabi vajavate laste ja täiskasvanute haiglasse saabumise viisides on oluline erinevus. „Lastega pöördutakse erakorralisse vastuvõttu rohkem ise. 85 protsenti kõigist 2015. aastal abi saanud lastest toodi ise haiglasse, täiskasvantute puhul oli see osatähtsus 67 protsenti. Võrreldes lastega transporditakse täiskasvanuid haiglasse kiirabiga enam või suunatakse teisest raviasutusest.“

Vaadates laste ja täiskasvanute arve kokku ja võrreldes neid 2014. aastaga, on kasvanud ise erakorralisse vastuvõttu pöördujate arv, ülejäänud saabumisviiside järgi on patsientide hulk aastaga vähenenud.

Esmaabi osutamise järel suunatakse patsient haiglaravile või kodusele ravile. Statsionaarsele ravile samas haiglas suunati 20 protsenti kõigist erakorralistest patsientidest. Kui üld- ja keskhaiglates oli hospitaliseeritud patsientide osatähtsus sarnane keskmisele, siis piirkondlikes haiglates oli see pisut madalam – moodustades 17 protsenti ja kohalikes haiglates oluliselt kõrgem – ligi 36 protsenti kõigist erakorralistest patsientidest.