Ida-Tallinna Keskhaigla kirurgiakliiniku uroloog Martin Kivi koos kirurgiakliiniku õdedega. Foto: Ida-Tallinna keskhaigla
Kerli Pantalon, Ida-Tallinna keskhaigla kirurgiakliiniku õendusjuhi kt 8. juuni 2016 11:35
Ida-Tallinna Keskhaigla kirurgiakliinik on õendustöötajate poolest olnud viimased paar aastat haigla suurim kliinik. Kliiniku koosseisu kuulub 230 õe ja 130 hooldus- ja abitöötaja ametikohta. Enamik õendustöötajaid teeb oma igapäevast tööd statsionaarsetes osakondades.

Kliiniku õendus- ja hoolduspersonali töö jaotub järgnevalt: 90% töötab statsionaarsetes osakondades ning umbes 10% ambulatoorses osas. Sellest hoolimata tehakse ambulatoorsetes kabinettides usinasti tööd – 2015. aastal käis õdede vastuvõtul üle 11 000 patsiendi. Arvestades tõsiasja, et teenust osutavaid ambulatoorseid õdesid on ainult 15.

Kui kõrvaltvaatajale võib tunduda, et kirurgiakliinikus tegeletakse vaid haavadega, siis nii see tegelikult ei ole. Siinsed õed tegelevad väga erinevate erialadega, mida ehk esmapilgul kirurgiaga ei seostagi. Näiteks kõrva-nina-kurguhaiguste keskuse õed tegelevad kuulmisuuringute, kuuldeaparaatide seadistamise, vertigo-patsientide nõustamisega; uroloogia osakonna õed epitsüstostoomikateetri vahetuse, nefrostoomi hoolduse ning inkontinentsi nõustamisega. Ortopeedia osakonna õed nõustavad aga patsiente peamiselt elustiiliküsimustes ning hoolitsevad opereeritud patsientide haavade, kipside ja lahaste eest. Kirurgia osakonna õed abistavad haavaravi, stoomi- ning bariaatrilist operatsiooni vajavaid patsiente.

Usaldusväärne baas praktikaks ja töötamiseks

Tunneme rõõmu, et kirurgiakliinik on jätkuvalt populaarne nii uute töötajate kui praktikantide seas. Meile tahetakse tulla eelkõige just atraktiivsete erialade, kogenud juhendajate ning edasiviivate töötingimuste pärast. Juhendamist vajavad lisaks õe eriala üliõpilastele ka näiteks kaitseväe parameedikud, erakorralise meditsiini tehnikud, hooldustöötajad ning eriõenduse üliõpilased. 2015. aastal juhendati kirurgiakliinikus tulevasi kolleege kokku ligi 17 000 tundi, mis on muljetavaldav arv töid ja tegemisi. Sellest suurima panuse andsid tublid erakorralise meditsiini osakonna töötajad, kes juhendasid tulevasi kolleege u 6600 tundi. Kohe järgnes anestesioloogia- ja intensiivravi osakond 4244 tunniga. Loodame alanud aastalt sama aktiivset tegevust!

Kirurgiakliiniku personal on nooruslik, kuid samas kogenud. Valmis alati tulema mugavustsoonist välja, töötama üheskoos ja patsiendi nimel. Võib tunda vaid rõõmu, et aasta-aastalt tõuseb visiitide arv, siin koolitatakse uusi inimesi ning olemasolev õenduspersonal on avatud mõtlemisele, et pole sinu ja minu patsiente – on meie haigla patsiendid ja meie töö.

Näiteks on statsionaarsetes osakondades ette näidata juba pool aastat praktiseeritud head kogemust, kui kirurgia ja uroloogia osakondade õed ning hooldajad on käinud vajadusel üksteist asendamas ehk tulnud oma igapäevasest töökeskkonnast välja. Viimastel aastatel on toimunud ka hulgaliselt muudatusi, mille tulemusel on saavutatud õendus- ja hoolduspersonali senisest efektiivsem tööle rakendamine. Näiteks on vajadusel AIRO õed valmis asendama kolleege EMOs.

Senisest paremad töötingimused

Vaatame lootusrikkalt ka lähitulevikku. Ravi tänava A-korpuse 2. korrusel on planeeritud suve keskpaigaks valmis saada palatiosakond üldkirurgilistele ja uroloogilistele haigetele. Sellega tekib kvalitatiivselt sarnane ja efektiivsemalt kasutatav kirurgiline voodifond koos tervikliku õendustegevusega. Kirurgiakliiniku 3. korrusele on planeeritud laiendada ortopeedia- ning lülisambakirurgia keskust, kuid vajalik ruum leitakse ka ühise kontori tarbeks nii kliiniku arstidele, õendusjuhtidele kui ka sekretäridele. Loomulikult vaadatakse kriitiliselt üle ka personalivajadus ning koosseisud. Vajalikud muudatused, et personal oleks võimalikult efektiivselt hõivatud, viiakse sisse käesoleva aasta jooksul.