Foto: PantherMedia / Scanpix
Silja Paavle 14. juuni 2016 10:55
Riiklikult kättesaadava koostoimete andmebaasi abil saavad arstid nüüd lihtsamini hinnata patsiendi poolt kasutatavate ravimite koostoimeid. Ravimite koostoimete hindamise eesmärgiks on ravikvaliteedi parandamine ja ravimiohutuse suurendamine.

Ühiskond vananeb ning inimesed kasutavad järjest rohkem erinevaid ravimeid, ei ole haruldane kui teatud eagrupist alates on raviskeemis korraga kümme või enam ravimit. Mitmete erinevate ravimite samaaegsel kasutamisel suureneb tõenäosus koos- ja kõrvaltoimete esinemisele. Ravimeid kirjutavad välja erinevad arstid ning patsiendil ei pruugi olla meeles arsti teise arsti poolt määratud ravimitest informeerida.

Selleks, et arstid saaksid paremini hinnata patsiendi poolt kasutatavate ravimite koostoimeid ning paraneks ravikvaliteet, võimaldab haigekassa järgneva viie aasta jooksul kõikidele ravimite väljakirjutajatele tasuta ravimite koostoimete hindamise andmebaasi SFINX-PHARAO kasutamist. SFINX-PHARAO on eelnevalt suuremates haiglates kasutusel olnud, kuid nüüd saab koostoimete andmebaas  tasuta kättesaadavaks kõikidele ravimite väljakirjutajatele.

Andmebaas on nüüd ühendatud digiretseptiga. Ravimi väljakirjutamise momendil kontrollib süsteem patsiendi retsepte ning annab asjakohaste koostoimete esinemisel arstile automaatse teate. Andmebaas leiab üles sellised kombinatsioonid patsientide raviskeemides, mis võivad anda potentsiaalseid koostoimeid ning annab ka juhised, kuidas vajadusel raviskeemi kohandada. Vahel tuleb ravim asendada mõne muu ravimiga, kuid sageli piisab annuse kohandamisest.

Lisaks teatele kasutaja infosüsteemis, on arstidel kasutada veebipõhine andmebaas, kust saab infot ka ravimite kõrvaltoimete kohta. Koostoimed on andmebaasis registreeritud toimeainepõhiselt, lisaks võetakse arvesse ravimivormi. Andmebaas sisaldab ligikaudu 2717 toimeainet ning 19 086 koostoimet. Andmebaas sisaldab muuhulgas enamlevinud koostoimeid tekitavaid taimseid preparaate, mineraale ja toiduaineid. Andmebaasis ei ole eristatud retsepti- või käsimüügiravimeid.

Seoses koostoimete andmebaasi kasutuselevõtuga muudetakse ka retseptivormi – edaspidi märgib arst retseptile annustamisskeemi kindla struktuuri järgi. Selline muudatus parandab annustamisskeemi üheselt mõistetavust ja annab võimaluse apteekritele patsientide paremaks nõustamiseks ravimite kasutamise osas. Struktureeritud väljadele märgitud annustamisskeem  ja ravikuuri pikkus on ühtlasi eelduseks koostoimete andmebaasi täpsemaks tööks.

Esimeses etapis saab koostoimete andmebaas kättesaadavaks kõikidele ravimite väljakirjutajatele, aasta teises pooles arutatakse mil määral hakkavad apteekrid andmebaasi kasutama.