Lapsed

Kodukeemia on lastele liialt kättesaadav 

Silja Paavle, 13. juuli 2016 09:34
Foto: TAIRO LUTTER
Euroopa Kemikaaliameti järelevalvealase projekti tulemustel ei paku suur osa Euroopa Liidus poelettidele jõudnud ohtlike kemikaalide pakenditest lastele piisavat kaitset neis sisalduva ohtliku kemikaali eest.

Põhiliseks probleemiks on lapsekindla turvasulguri puudumine või selle nõuetele mittevastavus.

Samal teemal

2015. aastal Euroopa Majanduspiirkonnas läbi viidud järelevalveprojekti käigus kontrolliti kokku 797 toodet, millest 230 (29%) ei vastanud CLP-määruse klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise nõuetele. Enamik toodetest olid desinfitseerimisvahendid, valgendustooted ja erinevad torude, tualeti, ahjude või akende puhastusvahendid, mis olid klassifitseeritud kas nahka söövitavaks või hingamiskahjustusi tekitavaks.

Eestis kontrollis Terviseamet 11 ettevõttes 30 toodet. Kontrollitud toodetest kahel (7%) puudus nõuetekohane lapsekindel turvasulgur.

2015. aastal toimunud järelevalveprojektis osales 15 liikmesriiki. Projekti eesmärgiks oli hinnata vastavust määruse (EÜ) nr 1272/2008 („CLP-määrus”) erisätetele, keskendudes lastekindlaid turvasulgureid vajavatele ohtlikke kemikaale sisaldavatele pakenditele.