SISU?: Vaid käputäit müüdavatest toidulisanditest kontrollitakse.Foto: Teet Malsroos
Liis Vaksmann 9. august 2016 04:00
"Usaldame tootjaid või edasimüüjaid, et toote sisu vastaks sellele, mis tooteinfos märgitud. Nemad peavad tagama toote ohutuse ja nõuetekohasuse," põhjendab Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) peadirektori asetäitja, miks ei kontrollita kõiki turul olevaid toidulisandeid.

Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) peadirektori asetäitja Olev Kalda ütles, et on üle 6000 toidulisandi, millest neid on teavitatud.

"Teavitamise eesmärk on koostada VTA-l hinnangupõhine ülevaade toidulisanditest Eesti turul. Nii saab paremini järelevalvet korraldada ning anda turustajatele infot juba teavitatud toodetest.

Seega me ei kontrolli laboratoorselt iga toidulisandit, vaid loome andmebaasi, et vajadusel toote turustajaga ühendust võtta ja kui on põhjust, siis see turult eemaldada. Euroopa Liidus on liikmesriike, kus isegi toidulisandist teavitamist ei nõuta." Kalda ütleb, et kontroll on riskipõhine.

"Kontrollimise fookuses on eelkõige uute turustajate tooted ja toidulisandid, mis on mõeldud lastele või eakamatele. Toidulisandi puhul kontrollitakse koostisosi vastavalt keelatud ainete loetelule," sõnas Kalda ja lisas, et selle aasta järelevalve hõlmab 15 proovi võtmist. Praegu on neid tehtud viiel korral.

"Selleks, et määrata saasteainete koguseid ja mittelubatud raviainete esinemist."

Kalda sõnab: "Kõigi turule tulevate toidulisandite sisaldust laboratoorselt kontrollida ei ole otstarbekas. Siinkohal usaldame tootjaid või edasimüüjaid, et toote sisu vastaks sellele, mis tooteinfos märgitud, sest tootja peab tagama toote ohutuse ja nõuetekohasuse.

Kui mõnel kliendil tekib tervisehäda ja esitatakse kaebus, siis võtame kindlasti näiteks arsti hinnangu, kas konkreetne toidulisand on seotud tervisehädaga ja kui selgub, et see on tervisehäda põhjuseks, siis uurime toodet ja vajadusel eemaldab turustaja toote turult või teeb seda Veterinaar- ja Toiduamet.

Siit ka soovitus tarbijale: enne kui otsustada, kas toidulisandit tarvitada, tuleks nõu pidada perearsti või vastava ettevalmistuse ga spetsialistiga."

Kas poleks vähemalt mõistlik nõuda, et pakendil oleksid kõik toidulisandi koostisosad, et inimene teaks mida sööb? Kalda sõnul otsustab tootja ise, mida pakendile kirjutada ja mida mitte.

"Kohustuslik on välja tuua toitained ja nende kogused päevase annuse kohta. Koostisosade loetelus ei pea esitama lisaaineid või kandeaineid, mille funktsioon on mõnda ensüümi või toitainet edasi kanda.

Ka väävelhape kuulub lisaainete rühma, mida lubatakse kasutada vajalikus koguses. Lihtsamas keeles – nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik ning see on lubatud kasutada toitainetes ja toiduensüümides vajalikus koguses."