Õppetöö Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.Foto: ARNO SAAR
Silja Paavle 29. august 2016 09:55
Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis toimuvad 2016/2017 õppeaasta avaaktused tänavu kolmes linnas: täna Tallinnas, homme Kohtla-Järvel ja ülehomme Haapsalus. Kokku alustab kõrgkoolis õpinguid 378 uut õppurit, neist 175 õe põhiõppe erialal.

Tallinnas alustavad esmakursuslased õpinguid rakenduskõrgharidusõppes õe põhiõppe, ämmaemanda, optometristi, farmatseudi, hambatehniku, tegevusterapeudi ja tervisedenduse õppekavadel, kutseõppes hooldustöötaja, abivahendispetsialisti ja lapsehoidja (erilise ja erivajadusega lapse hoidmine) õppekavadel. Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksuses algab õppetöö nii õe põhiõppe kui hooldustöötaja erialadel.

Käesoleva aasta juunis sõlmisid Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, SA Läänemaa Haigla, Lääne Maavalitsus ja SA Innove lepingu alustamaks koostööprojektina õendusalase rakenduskõrgharidusõppe läbiviimist ka Haapsalus. 31. augusti avaaktusel alustavad Haapsalus õpinguid 20 õe põhiõppe üliõpilast, kellel on eelnev õe kutseharidus.

„Regionaalne õpe on Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile olnud oluline üle kümne aasta. Haapsalus oleme viinud läbi hooldustöötaja töökohapõhist õpet aastatel 2014-2016  ja nüüd jätkame kõrghariduse tasemel õppe pakkumisega. Õendusalase kõrgharidusega töötajate piisav arv organisatsioonis on võti kõrgema tasemega tervishoiuteenuse osutamiseks ja õdedele iseseisva vastutuse andmiseks. Tunnustame kohalikke algatajaid, kelle innustuse ja järjekindluse toel tuleb kõrgkool Haapsallu õppijate juurde,” ütles kõrgkooli rektor Ülle Ernits.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on üks kahest Eesti tervishoiu kõrgkoolist, mille missioon on koolitada innovaatiliselt ja kriitiliselt mõtlevaid tervisevaldkonna töötajaid. Kõrgkooli visioon on olla pidevalt arenev, siseriiklikult ja rahvusvaheliselt võrgustunud, kus sise- ja välispartneritega koostöös ning õppijaid kaasates lahendatakse aktuaalseid probleeme.

Järgmine vastuvõtt Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe, õe eriala koolituse ja erakorralise meditsiini tehniku õppekavadele algab novembris 2016.