Terviseuudised

Soolevähi sõeluuringu käivitamisel on palju probleeme - esimesed proovid aegusid (1)

Silja Paavle, 29. august 2016, 15:20
Foto: PantherMedia / Scanpix
Eesti Perearstide Selts avaldas rahulolematust seoses jämesoolevähi sõeluuringu töörühma juhtimisega, märkides, et skriiningu alguseks ei valminud vajalikud IT-lahendused ning eelnevalt ei testitud, kuidas liigub Eesti Post, mistõttu aegusid esimesed proovid.

Eesti Perearstide Seltsi (EPS) esindajad leiavad, et jämesoolevähi sõeluuringu töörühma ei ole juhitud vastutustundlikult ning läbipaistvalt.

Samal teemal

„Selle tulemuseks on skriiningu käivitamisel ilmnenud tõsised vead, mis seavad ohtu skriiningu eesmärgi saavutada patsientide usaldus ning seeläbi maksimaalne hõlmatus,“ märkis seltsi esinaine Diana Ingerainen. „Käesolevaks hetkeks on rikutud patsiendi ohutuse põhimõtet, mis puudutab aja pikenemist analüüsi vastuse saamisel.“

Skriiningu käivitamise üheks peamiseks veaks oli seltsi hinnangul see, et vajalikud IT-lahendused ei valminud õigeaegselt, vahendab Med24. Lisaks on kaootiline koostöö laboritega. Suhtlus toimub hetkel liinil telefon-meil-medipost ega ole konkreetne. Lisaks on seltsi hinnangul ebaselge proovivõtmise juhend.

Suureks probleemiks jämesoolevähi skriiningu juures on seegi, et eelnevalt ei testitud, kuidas liigub Eestis post. Seltsi hinnangul ei ole antud projekti juures selge ka info liikumine peitvere testi puhul.

Viidates eeltoodud probleemidele tõdes selts, et töörühma juhtimises on esitatud valeinfot, mistõttu töörühma liikmeid on eksitatud reaalse olukorra osas. Seetõttu on haigekassa EPSi silmis kaotanud usaldusväärsuse jämesoolevähi sõeluuringu protsessi juhtimises ning selts ootab neilt avalikku vabandust.

„Leiame, et aega ja panust, mida kõik töögrupi liikmed on pühendanud jämesoolevähi sõeluuringu protsessi õnnestumisele, on kuritarvitatud,“ märkis Ingerainen. „Rahva tervise seisukohast niivõrd olulise projekti käivitamisel peaks olema kõik etapid maksimaalselt hästi ette valmistatud, osates hinnata ja ühendata kõikide osapoolte ekspertkogemust ning rääkima esilekerkinud probleemidest avameelselt ja tõeselt.“

Selts ootab täpsustatud infot, millal käivitub jämesoolevähi sõeluuring ning on läbitud testperiood.

;