Tallinna KiirabiFoto: Mihkel Maripuu
Silja Paavle 4. oktoober 2016 13:10
Alates 10. oktoobrist lähtub kiirabi patsientide haiglasse viimisel põhimõttest, et patsient patsient hospitaliseeritakse lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda vastavalt asukohale, kus patsient kiirabi väljakutse ajal oli.

SA Tallinna Lastehaigla, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tallinna Kiirabi, Karell Kiirabi AS ja Tallinna Perearstide Selts allkirjastasid hea tahte kokkuleppe Tallinna ja linna lähiümbruse kiirabi patsientide hospitaliseerimise korra kohta alates 10. oktoobrist.

Kiirabi poolt ravikindlustusega ja ravikindlustuseta patsientide hospitaliseerimisel lähtutakse põhimõtetest: patsient hospitaliseeritakse lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda vastavalt asukohale, kus patsient kiirabi väljakutse ajal oli.

Kiirabiteenuse osutajatele vajalikud hospitaliseerimise põhimõtted üksikute erialade, samuti laste ja täiskasvanute puhul on kokkuleppes fikseeritud. Sünnitama viiakse patsient tema rasedust jälginud haigla naistekliinikusse, samas arvestatakse sünnitusmaja valikul ka patsiendi soovi. Need patsiendid, kellel kiirabi väljakutse põhjuseks on haiglas tehtud operatsioon  või protseduuri tüsistus või pooleliolev ravi, hospitaliseeritakse seda ravi läbi viinud haiglasse Tallinnas.