Treenimine

VIDEO | Indrek Ventmann: "Apteeker on muutunud üha enam patsiendi nõustajaks" (4)

Silja Paavle, 13. oktoober 2016, 14:03
Foto:
Koduapteek on aastatega üha enam muutunud paigaks, kust inimesed tulevad nõu erinevate tervisealaste muredega nõu küsima. Samas pole see alati nii olnud, nagu näitab farmaatsiatudeng Indrek Ventmanni vastav uurimistöö külastajate hinnangutest apteegiteenuse osas aastatel 1993-2015.

Indrek Ventmanni sõnul näitab apteegikülastajate tagasiside, et kui apteeker on alati olnud hinnatud infoallikaks ravimite kasutamise osas, siis aastatega on märgatavalt kasvanud konkreetsest patsiendist lähtuv personaalne nõustamine.

Samal teemal

„Olulise ravimiteabe jagajana on apteekrid uuringuaastate jooksul muutunud patsientide silmis integreeritud tervishoiusüsteemi osaks,“ kirjeldas Ventmann. “Samuti on üks olulisi muutusi see, et kui aastal 1993 oli apteeke väga vähe, siis nüüd on neid palju rohkem ja inimesed valivadki apteeki mugavuse järgi.”

Ventmanni sõnul ootab patsient apteekrilt kõige enam usaldusväärsust. “Ja uuringud näitavad, et apteekrid on usaldusväärsed. Samuti oodatakse, et nad jagaksid väga adekvaatset ja korralikku ravimiinfot,” lisas ta.

Selleks, et Tartu Ülikooli farmaatsia instituudis veelgi parandada tulevaste apteekrite ettevalmistust tööks apteegis, kinkis BENU Apteek Eesti instituudi sotsiaalfarmaatsia klassile uue IT-lahenduse, mis toetab teoreetiliste erialateadmiste praktilist kasutamist. Sellega muutub tõhusamaks tulevaste proviisorite ettevalmistus patsientide kvaliteetseks nõustamiseks apteekides.

„Patsiendid tulevad apteekrilt iseravimise ja ravimite osas väga sageli sisulist nõu küsima, mistõttu farmaatsiasektori ühe suurema tööandjana peame väga oluliseks tulevaste proviisorite sellealase ettevalmistuse toetamist,” lausus õppeklassile uue arvuti soetamist toetanud BENU Apteek Eesti OÜ jaemüügidirektor Kaidi Kelt. “Soovime anda oma panuse, et farmaatsiatudengid saaksid juba õppetöö ajal vajalikke oskusi omandada ning reaalsete lahenduste ja kaasaegsete õppevahendite abil oma oskusi lihvida.”