Terviseuudised

Teedeehitusel rikutakse ohtralt tööohutuse reegleid 

Silja Paavle, 17. oktoober 2016 09:46
Foto: MARGUS ANSU
Tööinspektsioon viis läbi teedeehituse sihtkontrolli. Kontrolliti 81 teedeehituse objekti, kus tuvastati 149 rikkumist ning tehti 23 ettekirjutust.

Käesoleva aasta maikuust septembrini toimunud sihtkontrolli fookuses olid ohutegurid, mis tulenevad teedeehituses kasutatavatest töövahenditest ja liiklusest. Samuti jälgiti, kuidas on maandatud tervist kahjustada võivaid riske, nagu töö sundasendis, müra ja vibratsioon. Sihtkontroll haaras kogu teedeehitust, sh sildade ja viaduktide ehitust. Kõikidel objektidel kontrolliti isikukaitsevahendite ja märguriietuse kandmist, töövahendite korrasolekut, esmaabi korraldust, töötajate olmetingimusi ning üldist töökorraldust.

Samal teemal

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Apo Oja sõnul teeb murelikuks, et mitte kõik ehitusobjekti koordinaatorid ei võta tõsiselt ohutuse tagamist ehitusplatsil. „Nägime kontrolli ajal sageli, et ohutusplaan on küll koostatud, aga selle järgimine igapäevaselt jätab tõsiselt soovida. Plaani pole vaja teha inspektorile esitamiseks, vaid selleks, et tööd saaks teha ohutult ja inimeste tervist säästvalt,“ ütles Oja. Ta lisas, et ka töölised ise peavad rohkem pöörama tähelepanu enda ja oma kolleegide turvalisusele. „Tööinspektorid pidid mitmel korral selgitama töötajatele, miks on vaja kasutada isikukaitsevahendeid. Näiteks ei soovita suvisel ajal kanda kaitsejalatseid, mis võib aga paraku väga kurvalt lõppeda. Samuti on vajalik kiivri kandmine, kuna tavapärastele ohuteguritele lisaks ohustab teetöölisi ka liiklus. Mööduvate autode ratastelt võib lendu minna kive, mis halbade asjaolude kokkulangemisel võib tee-ehitajale tekitada raske vigastuse“ lisas Oja.

Teedeehituse sihtkontrolli käigus kontrolliti 36 teedeehitusega tegelevat ehitusettevõtet ja  81 objekti. Kontrolli toimumise ajast kontrollitavaid ettevõtteid eelnevalt ei teavitatud. Kokku tuvastati 149 rikkumist ning tehti 23 ettekirjutust. Inspektorid keelasid kolme töövahendi kasutamise ning peatasid töö neljal teedeehituse töömaal.

Samal teemal

17.10.2016
Tööinspektsioon: iga päev annaks ära hoida 13 tööõnnetust
15.07.2016
Tööinspektsioon: tööohutus ehitusplatsidel jätab soovida
28.04.2016
Mullu lõppes 16 tööõnnetust surmaga
17.12.2015
Jevgeni Ossinovski: "Kõige odavam ravi on olemata jäänud haiguste ravi."