Foto: Tööinspektsioon
Silja Paavle 17. oktoober 2016 10:03
Viimase kümne aastaga on registreeritud tööõnnetuste arv tõusnud 3653-lt 4774-le aastas ehk iga päev juhtub keskmiselt 13 tööõnnetust. Õnnetuste põhjuseks on sageli töötaja puudulik väljaõpe ja juhendamine, juhendamisel tutvustatud nõuete mittejärgimine ning probleemid töötervishoiu ja tööohutusega tegelevate töötajate valimise ja määramisega.

Tööinspektsiooni täna alanud kampaania „Tunne oma õigusi – juhendamine ja väljaõpe“ eesmärgiks on olukorda parandada. 

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul kannatavad tööõnnetuste tõttu nii inimeste elud kui ka ettevõtete äritegevus. „Eelmisel aastal toimus ligi tuhat rasket tööõnnetust ja nende arv kasvas aastaga 7%. Tööohutuse ja töötervishoiu kontroll viidi läbi 3836 ettevõttes ja  rikkumisi tuvastati 17 611 korral. See on rohkem kui aasta varem. Negatiivse trendi ümber pööramiseks, töötajate turvalisuse ja ettevõtete tulu suurendamiseks tuleb investeerida senisest rohkem aega ja energiat töötajate juhendamisse,“ kommenteeris Maripuu. Tema sõnul sünnib ohutu töökeskkond tööandja ja töötaja koostöös.

Tööandjad saavad panustada läbi juhendamise parandamise ning juhiste täitmise kontrollimise. Töötajatel omakorda on õigus ja kohustus nõuda, et organisatsioon tagaks töötajatele võimalikult ohutu töökeskkonna. 
2015. aastal teatati Tööinspektsioonile 4774 tööõnnetusest, millest 3800 juhul said töötajad kerge ja 958 puhul raske kehavigastuse. 16 tööõnnetust lõppes töötaja surmaga. Statistika kohaselt on kõige suuremas ohus vastselt tööelu alustanud noored ning töökohta vahetanud inimesed, kes ei ole uusi töövõtteid veel selgeks saanud. Nendega toimub 35% kõigist tööõnnetustest. 

Kampaania „Tunne oma õigusi – juhendamine ja väljaõpe“ eesmärgiks on motiveerida töötajaid ja tööandjaid pöörama senisest rohkem tähelepanu tööohutuse ja töötervishoiu parendamisele ning astuma ettevõtetes reaalseid samme turvalisema ja produktiivsema töökeskkonna suunas.  

Lisainfot juhendamise ja töökeskkonna ohutumaks muutmise kohta leiab: www.tooelu.ee/juhendamine