Uudised

Arstiabi võimalused välismaal viibides 

Kristy Aidla, isikupõhiste ja välisravi taotluste talituse peaspetsialist, 18. oktoober 2016 10:15
Foto: PantherMedia / Scanpix
Alates 1. juunist 2016 vastutab Eesti Haigekassa riikliku kontaktpunktiga seotud ülesannete täitmise eest. Kontaktpunktist saab infot selle kohta, millistes riikides ja missugust arstiabi on Eesti Haigekassa kindlustusega võimalik välisriikides saada.

Samuti saab vastuseid küsimustele, kuidas õnnetuse korral toimida, kuhu pöörduda, milliseid kulutusi võib arstiabiga seoses tekkida, kuhu kulude hüvitamiseks pöörduda, millised dokumendid reisile kaasa võtta jne. Lisaks haigekassa kindlustatutele saavad Kontaktpunktist informatsiooni ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kindlustatud, kellele osutatakse arstiabi Eestis. Kontaktpunkti info on leitav haigekassa kodulehelt: www.haigekassa.ee/kontaktpunkt

Nutitelefoni omanikel on nüüdsest võimalik alla laadida Euroopa ravikindlustuskaardi rakendus, mille abil on kättesaadav juhend Euroopa ravikindlustuskaardi kasutamiseks 28 EL liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis. Rakendus kuvab üldinformatsiooni kaardi kohta, erinevate riikide hädaabi numbreid, teavet kaardi alusel võimaldatavatest teenustest ja kaetavatest kuludest, hüvitise taotlemisest ja sellest, kuhu pöörduda, kui olete oma kaardi kaotanud. Teave on rakenduses saadaval 25 keeles, sh ka eesti keeles. Rakendus on tasuta allalaaditav Google Play, App Store ja Windows Phone Store kanalitest. Lisainfot rakenduse kohta leiate Euroopa Komisjoni kodulehelt.

 Tasub teada

•      Euroopa ravikindlustuskaarti on lihtne tellida interneti teel portaalist www.eesti.ee. Kaart saadetakse soovi korral isiku kodusele aadressile ja see on tasuta.

•      Euroopa ravikindlustuskaart kehtib vaid koos isikut tõendava dokumendiga.

•      Euroopa ravikindlustuskaarti ei tohi kasutada, kui ravikindlustus on lõppenud.

•      Haigekassa katab välisriigis saadud raviteenuste meditsiinilised kulud. Patsiendi enda kanda jäävad visiidi- ja omaosalustasud, riikidevahelise transpordi kulud jms.

•      Enne reisile asumist tasuks vormistada reisikindlustus, seda ka Euroopa Liidus reisides.

•      Välisriigist helistades on haigekassa infonumber +372 669 6630. Lisainfot ravivõimaluste kohta ning taotlusvormid on leitavad haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee.