Foto: PantherMedia / Scanpix
Silja Paavle 14. november 2016 14:01
Täna alustab Tallinna Lastehaigla Toetusfond heategevuslikku kampaaniat lastehaigla onko-hematoloogia osakonnas ravil olevate laste heaks. Kampaania jooksul kogutakse annetusi uute isolatsioonipalatite loomiseks raskelt haigetele lastele.

Kampaania „Ka õhk võib tappa“ korraldatakse Tallinna Lastehaiglasse uute isolatsioonipalatite loomiseks. Hetkel on neid onkoloogiaosakonnas neli. Et parima võimaliku hoole saaksid kõik lapsed, on vaja vähemalt kuut tänapäevast isolatsioonipalat.

„Kui täiskasvanute ravis on eesmärk eluea pikendamine, siis laste puhul on eesmärgiks täiesti terve laps,“ ütles Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Kramer. „Projekt „Ka õhk võib tappa“ hõlmab onkoloogiaosakonnas täiendavate infektsioonikindlate palatite rajamist ja olemasolevate tänapäevastamist, planeeringu ümbervaatamist ehk intensiivse vähiravi keskkonna loomist osakonnas. See aitab tagada laste ravi- ja elukvaliteedi parandamise.“

Paljude haigete ravi eeldab maksimaalset tegevust infektsioonidest hoidumise nimel. Agressiivsem ravi toob kaasa ka rohkem raviga kaasnevaid kõrvaltoimeid. Kõigil kõrges doosis keemiaravi saavatel lastel tekib peale keemiaravi periood, kus organism ei tooda teatud aja vältel kaitsvaid valgevere rakke ja ka teisi vererakke. Kõikidel nendel lastel puudub mingi aeg ( ~14 päeva või rohkem) kaitsevõime infektsioonitekitajate vastu. Infektsioone põhjustavad väliskeskkonnas olevad viirused, bakterid, seeneeosed ning ka keha enda normaalne mikrofloora.

Agressiivne ravi, mis kestab aastaid, mõjutab peale soovitud pahaloomulise haiguse ka organismi kui tervikut. Seetõttu põevad need lapsed raviprotsessi käigus mitmeid väga raskeid infektsioone.

„Sellises nn „augus“ olevaid lapsi saame me kaitsta väliste infektsioonitekitajate vastu, isoleerides neid väga puhastesse tingimustesse. Eriti oluline on puhas õhk (Hepa filtrid) sest õhu kaudu levivad seeneeosed, mis põhjustavad väga raskeid infektsioone nõrgestatud immuunsusega patsientidel. Seeninfektsioonide ravi on keeruline,“ rääkis lastehaigla onko-hematoloogia osakonna juhataja dr. Kadri Saks. „Selleks, et infektsioonide tekkimise risk miinimumini viia, paigutatakse haiged spetsiaalsetesse iseseisva õhuvahetusega ruumidesse. Isegi arst siseneb palatisse kaitstult ja ka tema tööriistad on palatis sees, mitte ta ei võta neid väljastpoolt kaasa.“

Tallinna Lastehaiglas paikneb Eesti ainukene laste hematoloogiliste-onkoloogiliste haiguste osakond. Aastas tegeletakse keskmiselt 50 pahaloomulise hematoloogilise ja 50 pahaloomulise soliidtuumoriga haigega.