Foto: Liis Treimann
Toimetas Silja Paavle 23. november 2016 10:21
Tervishoiuteenuste hinnakirja kaasajastamine ei vähenda kardioloogia teenuste kättesaadavust ja kvaliteetse ravi võimalusi järgmisel aastal.

"Peame väga oluliseks, et nii täna kui ka tulevikus oleks Eesti ravikindlustatud inimestel võimalik saada kaasaegset ja kvaliteetset südamehaiguste diagnostikat ja ravi. Sellest tulenevalt on järgmisel aastal haigekassa poolt rahastatavad kardioloogia eriala teenused vähemalt käesoleva aasta tasemel, eelarvet ei vähendata," kinnitab Haigekassa pressiteates.

Planeerides Eesti elanikele vajalikke tervishoiuteenuseid, peame kogu teenuste loetelu ja ka eralade lepinguid vaatama tervikuna - inimesed on õigustatud ravi saama kõigi tervisemurede korral. Sealjuures on väga oluline tagada kõigile teenustele õiglased hinnad, mis on kooskõlas teenuse osutamiseks vajalike kuludega. Samuti peame rahastust planeerides arvestamaravikindlustuse eelarve üldraamistikuga.

Eesmärgiga hoida tervishoiuteenuste loetelu ajakohasena ning tagada teenuste optimaalne ja tegelikkusele vastav maksumus viiakse alates 2017. aastast püsikardiostimulaatorite ja implaneeritavate kardioverter/defibrillaatorite piirhinnad kooskõlla tegelike hankehindadega (Eesti Kardioloogide Seltsi esitatud andmetele tuginedes). Seadmete paigaldamise teenuste hinnad jäävad samaks.

Kardioloogiliste lisavahendite hinnakirja tegelikkusega kooskõlla viimise mõju on ca 2,2 miljonit. Korrigeerimisel saavutatud sääst planeeritakse siiski kardioloogia ravi kättesaadavuse tagamisse, rahastades samas mahus rohkem ja vajadusel ka kallimaid ravijuhte. Seega – hinnakirja kaasajastamine ei vähenda kardioloogia teenuse rahastamist järgmisel aastal.

Järgmise aasta lepingute läbirääkimised seisavad veel ees, kuid tänaseks ei ole meile ükski haigla teada andnud plaanidest piirata järgmisel aastal teenuse kättesaadavust, sh infarktiravi osutamist. Kardioloogia eriala on väga oluline valdkond ning plaanime lepinguläbirääkimistel haiglatega kindlasti seda teemat eraldi käsitleda ning veenduda, et kardioloogilistele patsientidele on kvaliteetne ja kaasaegne ravi kättesaadav ka edaspidi.  Vältimatu abi, ka infarkti korral, peab alati olema inimestele tagatud. Sellega arvestame nii meie kui haiglad lepingute planeerimisel.

Kardioloogia eriala hinnakirja kaasajastamisel on väga oluline roll koostööl kardioloogidega. Eriala teenuste hindade kaasajastamine sõltub väga palju sellest, kas kardioloogid on valmis protsessis osalema. Kohtume seltsiga regulaarselt ning loodame, et järgmisel aastal on võimalik viia eriala teenuste hindade kaasajastamine koostöös lõpule.

Samal teemal

Kommentaarid  (5)

mnjah 24. november 2016 14:35
Järgmise aasta lepingute läbirääkimised seisavad veel ees, kuid tänaseks ei ole meile ükski haigla teada andnud plaanidest piirata järgmisel aastal teenuse kättesaadavust, sh infarktiravi osutamist.
Kas see repliik on naljana mõeldud? Milline meditsiiniasutus saab teatada, et nüüd me infarktihaiget ei aita - see ju ebaeetiline. Eks see raha teenuse osutamiseks tuleb võtta "teisest taskust".
Ja-jah 23. november 2016 13:06
Raske uskuda. Võrreldes aastaga 2015 juba sel aastal ca 20% vähenes + on hulk rahastamata teenuseid. Nii et kui jääb samaks, mis sel aastal, on uuel aastal igatahes samasugune jama nagu sel aastal, et järjekord on pikk ja jääb pikaks eriti kallimate ja keerulisemate protseduuride puhul.
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS