Foto: PantherMedia / Scanpix
Silja Paavle 1. detsember 2016 09:24
Uinutid näivad olevat seotud sagenenud suitsiidide ja suitsiidimõtete esinemisega, kuigi kaasuva depressiooni ja sõltuvusainete tarvitamise mõju on veel ebaselge.

Toksikoloogilised uuringud enesetapu sooritanutel näitavad, et kuigi uinutid on sageli kasutusel, on need harilikult osa mitme ravimi kokteilist, sealhulgas näiteks rahustid ja alkohol, vahendab meditsiiniportaal Med24 ajakirjas American Journal of Psychiatry avaldatud kirjanduse ülevaadet.

Ilmnes, et mõnedes uuringutes on leitud uinutite tarvitajatel isegi kaks korda suurenenud risk suitsiidiks või suitsiidimõteteks. Paraku ei olnud ülevaatesse haaratud uuringutes adekvaatselt hinnatud komorbiidse depressiooni ja teiste psühhiaatriliste haiguste esinemist ega kaasuvate ravimite tarvitamist.

Käesolevasse ülevaatesse haarati uuringud, mis käsitlesid USA-s heaks kiidetud uinuteid, samuti FDA turustamisjärgsed ohutuse ülevaated ja kommentaarid kõrvaltoimete raporteerimise kohta iga ravimi puhul eraldi.Uinutid olid seotud keskmiselt kaks korda suurenenud suitsiidiriskiga, eri uuringutes varieerus suhteline risk 1,22 ja 24,3 vahel. Tulemusi ähmastasid jällegi komorbiidsed psühhiaatrilised diagnoosid ja sõltuvushäired.

Näib, et kõige ootamatumad enesetapud toimuvad uinutitega ravimise varases järgus.

Pilti muudab segasemaks asjaolu, et enesetapu sooritamiseks kasutatakse sageli uinuteid. See asjaolu iseenesest ei tähenda, et uinutid muudaksid inimesi rohkem suitsidaalseks. Samas on ka unetus ise suitsiidi soodustav tegur.

Võimalik, et põhjuslikku seost uinutite ja enesetapu vahel ei suudetagi kunagi veenvalt selgitada, kuna selleks oleks vaja väga suurt uuritavate arvu.