Punane lint on hoolimise ja vastutuse sümbol väljendamaks seda, et me hoolime neist, kellel on HI-viirus või kes on juba haigestunud ja surnud AIDSi.Foto: MARIANNE LOORENTS
Silja Paavle 1. detsember 2016 11:30
Tänavu on 25. novembri seisuga Eestis diagnoositud 196 HIV-nakatunud isikut. Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 9459 inimesel, sealhulgas aids 489 inimesel.

Eesti on uute HIV juhtuda arvu poolest 100 000 elaniku kohta Euroopa Liidus esikohal. Et HI-viiruse leviku epideemia lõppeks, on spetsialistide arvates Eestis vajalik suurendada testimist ning suunata kõik HIV diagnoosi saanud inimesed koheselt ravile.

Eestis avastatakse uutest HIV juhtudest 90% Ida-Virumaal ja Harjumaal. Seejuures on oluline rõhutada, et infektsiooni levik ei piirdu enam narkootikume süstivate noortega – 80% uutest juhtudest on nakatunud heteroseksuaalsel teel. Sel aastal on kõige enam uusi nakatumisi toimunud 30-34 aastaste vanusegrupis. See on märk sellest, et epideemia on liikunud üldelanikkonda.

„Eestis läbi viidud uuring näitab, et kolmandik HI-viiruse kandjatest on nakatunud vaid aasta enne diagnoosimist,“ ütles infektsioonhaiguste arst Pilleriin Soodla. „See tähendab, et Eestis on suur hulk väga värskelt nakatunuid, mis viitab sellele, et HIV epideemia Eestis kestab.“ 

„Masstestimise kõrval on teine oluline samm tagada, et diagnoosi saanud HIV+ patsient arsti juurde ka jõuaks ja koheselt HI-viiruse vastase raviga alustaks ning seal püsiks,“  ütles Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi esindaja infektsioonhaiguste arst Kai Zilmer HIV ümarlaual. „Uued rahvusvahelised ravijuhised soovitavad kohest ravi alustamist, sest see tagab parema tervise ja kvaliteetse elu ning vähendab maksimaalselt nakkuse edasiandmise riski. Õnneks kasvab HIV ravile minejate arv Eestis pidevalt.“

Ravimitootjate Liidu esindaja Hanno Püttsepa sõnul on HI-viiruse vastane ravi ka profülaktika. „Kohene ravile panek tagab selle, et aastastega ei mitmekordistuks HIV positiivsete uute juhtude arv. Kui me ei pane HIV-positiivse diagnoosi saanud inimesi koheselt ravile, siis läheb see pikas perspektiivis riigile oluliselt kallimaks,“ lisas Hanno Püttsepp.

„On oluline ka öelda, et kahjuks ei ole Eestis uuemad ja efektiivsemad HIV ravimid praegu piisavas mahus kättesaadavad. Nii arstide kui ka patsientide soov on rohkem kasutada rahvusvahelistes ravijuhistes soovitatud uuemaid ja paremini talutavaid efektiivseid ravimeid, sest hästi talutavaid ravimeid võtavad patsiendid ka korralikumalt,“ rõhutas Kai Zilmer. „Uuemate HI-vastaste ravimite hind võib küll ühe aasta lõikes olla kallim, aga tuginedes rahvusvahelistele analüüsidele on võimalik näidata, et pikas perspektiivis on need kuluefektiivsemad, sest olulisi kõrvaltoimeid ja ravikatkestamisi on vähem,“ ütles Pilleriin Soodla.

„Kolm kõige olulisemat sammu HIV epideemia peatamiseks on masstestimine, kõikide diagnoosi saanute ravile suunamine ja nende järjepidev ravil hoidmine ning preventsioon,“ tõi dr Kai Zilmer välja.