Foto: PantherMedia / Scanpix
Silja Paavle 20. detsember 2016 15:11
Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis lõppes juba teistkordselt projekt „Õed tagasi tervishoidu“, mis valmistas ette õendussektoris pikemat aega mittetöötanud õdesid tagasi tööturule siirdumiseks. Tänavu läbisid projekti edukalt 24 õde.

Viimastel aastatel on õdede väljaränne Eestist suurenenud ja paljudes tervishoiuasutustes ei jätku õdesid piisaval arvul. Üheks lahenduseks on tuua Eesti tervishoidu tagasi õdesid, kes on õe kutsetööst eemal olnud.

Projekt „Õed tagasi tervishoidu“ on teoreetiline ja praktiline koolitus, mis annab võimaluse tuua tööturule tagasi õed, kes ei ole tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud ja ei tööta õena. Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis läbi viidud ja Sotsiaalministeeriumi poolt rahastatud projekti raames, sooritasid tänavu õe teooria- ja praktikaeksami 24 projektis osalenut, mille alusel kantakse nad tervishoiutöötajate registrisse.

„Kursusel osalenute teadmised ja oskused kaasaegsest tervishoiust ning õendusabist on selle intensiivse ja mahuka kursusega tublisti paranenud,“ ütles kõrgkooli õenduse õppetooli juhataja Kristi Puusepp. „Just teooria ja simulatsioonikeskuse harjutustunnid ning tervishoiuasutustes sooritatud praktika annavad selleks kindluse,“ lisas Puusepp.

Õpe, mahus 30 Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunkti, toimus septembrist detsembrini ja õppeajal maksti osalejatele stipendiumi. Eesti keelest erineva emakeelega õppijatele pakuti vajaduspõhist riigikeele täiendõpet. Koolitust viisid läbi Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud, projekti rahastas ja kutsus ellu Sotsiaalministeerium.