Terviseuudised

Uuring: Eestis jagunevad abordi pooldajad ja vastased enam-vähem pooleks (31)

Toimetas Silja Paavle, 27. jaanuar 2017 09:46
Foto: PantherMedia / Scanpix
Mullu jaanuaris viidi läbi uuring saamaks teada, milline on eestlaste suhtumine aborti. Ilmnes, et 37% vastajatest oli aborti pooldaval seisukohal ning 34% olid abordi vastu. Uuringust selgus, et täielikult abortide vastu on 14% vastajatest ja täielikult poolt 11%.

Eesti kodanikel paluti skaalal 1-10 vastata, kas abort on nende arvates mitte kunagi õigustatud (1), alati õigustatud (10), või on tõde kusagil vahepeal. 37% vastajatest on pigem aborte pooldaval seisukohal ehk paigutas end skaalal vahemikku 6-10. Pigem abordivastase seisukoha võttis 34% vastajatest ehk paigutas end ette antud skaalal vahemikku 1-4. 14% vastajatest arvab, et abort ei ole mitte kunagi õigustatud ning 11% arvas, et see on alati õigustatud. 

“Eesti inimeste seisukohad abordi suhtes on lahknevad, kuid selgelt on väike osa inimesi täielikult abordipooldajad ja -vastased, kuid samas pole enamikul antud küsimuses välja kujunenud kindlat suhtumist“, lisas Art Johanson. “29% inimestest paigutas oma vaated skaalapunktile 5, mis  tähendab, et antud küsimuses jäävad nad pigem neutraalseks”.

Kui sugu ja vanus eriti ei mõjuta inimeste seisukohti abordi suhtes, näiteks pigem abortide vastu on 33% meestest ja 35% naistest, siis märkimisväärne vahe on eestikeelsete ja venekeelsete kodanike arvamuste vahel. 33% eestikeelsetest ja 44% venekeelsetest kodanikest  on pigem abortide vastu ning 40% eestikeelsetest ja 21% venekeelsetest kodanikest pigem poolt. Keskmisest vähem on abortide vastu  kõrgema hariduse ja kõrgema sissetulekuga vastajad.

Uuringu viis 2016. aasta jaanuaris läbi Turu-Uuringute AS ning kokku vastas küsimustele 795 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.