Uudised

Pärnu haiglas alustab õpinguid 30 tulevast meditsiiniõde 

Silja Paavle, 1. veebruar 2017 10:30
Pärnu haiglaFoto: LIIS TREIMANN
Täna toimub Pärnu Haiglas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli pidulik avaaktus 30-le uuele, kõrgkooli õe põhiõppe õppekaval õpinguid alustavale üliõpilasele. 

Varasemalt on kõrgkool Pärnu Haiglas viinud läbi tasemeõpet eelnevat kutseharidust omavatele õdedele, esimene vastuvõtt õe põhiõppe õppekavale toimus 2014. aasta suvel. Tänavu talvel alustab haiglas õpingutega juba teine õe põhiõppe õpperühm, kuhu võeti vastu 30 uut üliõpilast.

Samal teemal

Pärnu Haigla annab õe õppeks vajaliku sisustusega auditooriumi ja praktikumide ruumid, õppetöö läbiviimise ja korraldamise eest vastutab kõrgkool. Kogu õpe toimub samadel alustel ja mahus ning viiakse ellu kõrgkooli õppejõudude poolt nii nagu kõrgkooli põhistruktuuriüksustes - Tallinnas ja Kohtla-Järvel.

“Kõrgkoolil on regionaalse õppe korraldamise kogemus alates 2002. aastast, mil alustasime tolleaegses Kohtla-Järve Meditsiinikoolis õdede tasemeõpet. Peame regionaalset tegutsemist oluliseks – õppe viimine õppijale lähedale ja tööandja juurde teenib tervishoiuteenuse kvaliteeti ja õpimotivatsiooni. Pärnu Haigla suhtumine ja toetus on hindamatu väärtus,” ütles Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits.

 "Pärnu Haigla missioon on toetada inimeste tervist ja elukvaliteeti. Õdede panus tervishoiuteenuste osutamisel on aasta aastalt kasvanud. Koostööprojekt „Kool Haiglas“ aitab  meil juurde saada vajalikke kvalifitseeritud õdesid. Tugeva praktikabaasina on Pärnu Haiglal suurepärane võimalus neid seeläbi oma kodukoha Pärnumaaga siduda. Pärnu Haiglas töötab seisuga 31.01.2017 380 tublit ja kõrgelt kvalifitseeritud õde,” ütles Pärnu Haigla õendusjuht Margit Seppik.